Så här i betygstider har man som lärare ofta lite betygsångest då man såklart vill värdera elevernas kunskaper till ”rätt betyg”. Dilemmat uppstår eftersom lärare ibland kan tolka kunskapskraven på lite olika sätt och för att en del kurser saknar bedömninsstöd. Känner du igen dig?

Eftersom mina elever driver UF-företag inom kursen entreprenörskap har jag försökt identifiera vad som åsyftas med ett speciellt kunskapskrav. Jag har både diskuterat med kollegor från hela Sverige och kontaktat Skolverket vid upprepade tillfällen. Men synen på kunskapskraven är inte helt samstämmiga bland kollegor och jag har heller inte fått något konkret svar från Skolverket. Ska vi ta det från början?

Bakgrund

Ett av syftena med kursen Entreprenörskap är att eleverna skall utveckla förmågan att använda företagsekonomiska metoder. Detta är såklart viktigt för att huvudsyftet skall nås dvs. att eleverna skall kunna driva ett projekt eller UF-företag. Det centrala innehållet omfattar därför finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. Men vad innebär detta?

Har du betygsångest?

Om man går vidare till kunskapskravet för betygsnivån för A finns följande definition:

Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen.

Har du betygsångest?

Om kursen genomförs inom ramen för UF innebär ekonomiska planer givetvis budgetar och enkla beräkningar av prissättningsmodeller och break-even. Detta måste ju eleverna kunna om de skall kunna avgöra om deras affärsidé är genomförbar.

Men sen kommer mitt dilemma strukturerade ekonomiska uppföljningar. Innebär detta en strukturerad avvikelseanalys eller att eleven både skall kunna bokföra och göra en resultat- och balansrapport?

Nuläge

Detta har jag som sagt försökt ta reda på länge och tänk idag fick jag klarhet i detta. På SM i Ung Företagsamhet fick jag kontakt med en tjej som jobbar på Skolverket och som lovade kolla upp detta åt mig. Hon har därför letat reda på all bakgrundsfakta som kommentarsmaterial som fanns för kursen, diskuterat med kollegor och tittat på exempel både för skolor som använder UF´s koncept och de som inte gör det. Så vad kom hon fram till?

✔️ Strukturerade ekonomiska uppföljningar motsvarar en strukturerad avvikelseanalys !

Du kanske tycker att detta är en liten sak men för mina elever som inte har läst någon företagsekonomi kommer detta innebära en positiv sak under nästa läsår. Vet du vad?

Framtid

De kommer fortfarande att få lära sig att bokföra och göra bokslut eftersom ekonomiansvariga måste kunna detta men den tid som de brukar använda för att göra en massa uppgifter samt plugga inför detta prov kan istället läggas på det som kursen går ut på ” att starta och driva sitt UF- företag:)

Du kanske undrar om det inte får några konsekvenser för eleverna som jag just nu håller på att betygssätta och svaret är kanske för en eller två. Det beror helt enkelt på att majoriteten av alla elever redan har klarat både bokföra och göra bokslut.

Tänk vad ett oväntat möte med en enormt hjälpsam person kan göra skillnad. Ingen mer betygsångest och dessutom kan elevernas dyrbara tid läggas mer på UF-företagandet nästa läsår. Men vet du, nu skall jag sätta fart med bedömning av elevernas ekonomiska analyser för att se om de kan ”värdera de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen”🙂

Pin It on Pinterest