Integritetspolicy

Bloggen lenadahlin.se ägs och drivs av Lena Dahlin. Denna verksamhet drivs i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation. (Läs mer om GDPR på datainspektionen.se)

1— Inledning
Denna integritetspolicy beskriver hur jag samlar in, hanterar, använder och lagrar dina personuppgifter via min hemsida https://www.lenadahlin.se/

Mina kontaktuppgifter
Ägare: Lena Dahlin
E-post: lenadahlin@outlook.com

Det är viktigt att informationen jag har kring dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela mig om dina personuppgifter (t ex. ”e-post”) ändras genom att maila mig på info@lenadahlin.se

Jag tar säkerheten på största allvar och har en rad säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra, upptäcka och stoppa eventuella försök till intrång på min webbplats.

Med ”dig” och ”du” menas användare av mina tjänster och besökare till min webbplats.

2 – Vad jag samlar in om dig, syftet bakom datainsamlingen samt hur jag hanterar dina personuppgifter

Med personuppgifter menas alla typer av information som går att använda för att identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserad data. 

När du besöker min webbplats kan jag komma att hantera följande personuppgifter som är knutna till dig.

  • Kommunikation: Detta inkluderar alla typer av meddelanden som du skickar till mig via min hemsida, kommentarer i bloggen, via e-post, genom sociala medier, alla typer av textmeddelanden. Jag hanterar den informationen i syfte att kommunicera med dig och sparar den med laglig grund för att kunna bevisa hur kommunikationen sett ut i händelse av rättslig tvist. 
  • Användardata inkluderar information kring hur du använder min webbplats tillsammans med eventuell data som du själv publicerar via min webbplats. Jag hanterar denna data för att upprätthålla säkerheten och driften av min webbplats, för att göra säkerhetskopior av min webbplats och/eller databaser samt för att möjliggöra publicering och administrering av min webbplats,
  • Marknadsföringsdata som inkluderar data om dina val kring att ta emot marknadsföringsmaterial från mig utifrån dina preferenser. Jag hanterar dessa personuppgifter för att du ska kunna delta i mina marknadsföringsaktiviteter som inkluderar relevant innehåll på min webbplats, annonsering på och om webbplatsen, tävlingar och undersökningar, samtidigt som jag mäter resultaten för att skapa effektivare marknadsföring. Syftet är att kunna analysera statistiken från dessa marknadsföringsåtgärder, så att jag kan vidareutveckla min verksamhet och möta efterfrågan på bästa sätt med målet att få min verksamhet att växa genom en sund marknadsföringsstrategi.

Jag kan komma att samla in kommunikation, användardata och marknadsföringsdata för att leverera relevant information via min webbplats samt riktade annonser till dig. Detta inkluderar Facebook, Instagram, Google och display-annonser på tredjepartplattformar.

Min lagliga grund för detta är att jag vill uppnå mina tillväxtmål och sprida kunskap kring UF-företagande.

Känslig information:
Jag samlar inte in någon känslig information om dig. Känslig information handlar om detaljer kring etnicitet, religon, sexuella preferenser, politisk åskådning, information om din hälsa inklusive genetisk och biometrisk data. Jag samlar inte in någon data kring domar eller rättsliga prövningar.

Personuppgifterna som jag samlar in kommer endast att användas i det syfte de samlats in för, med visst svängrum om så skulle krävas. Vill du veta mer om detta kan du maila mig via info@lenadahlin.se för mer information. 

Jag kan komma att hantera dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke i de fall där laglig grund finns eller det finns ett krav på mig att göra det för att följa gällande lagar och regler.

3 – Syftet bakom datainsamlingen
Jag samlar in data via min webbplats, formulär, sociala kanaler samt vid direktkontakt med syftet att kunna följa upp och ge dig en god användaruppfyllelse, Jag kan också samla in viss data automatiskt om dig genom cookies när du besöker min webbplats. Läs min Cookie Policy för mer detaljer https://www.lenadahlin.se/cookie-policy/

Jag kan komma att ta emot data från tredjeparter som Google Analytics baserat utanför EU, annonsnätverk som Facebook och Google adwords baserade utanför EU samt tekniska lösningar samt söktjänster baserade utanför EU

4 – Marknadsföring
Jag hanterar dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation till dig. Antingen utifrån ditt samtycke eller utifrån mitt legitima syfte att få min verksamhet att växa.

Du kan alltid avprenumerera från mitt e-postutskick genom länken som bifogas längst ned i varje e-postutskick från mig. Det inkluderar inte direktkommunikation mellan oss, utan utskick via tredjeparttjänst för massutskick och automatisk kommunikation, så kallade autoresponder.

Jag varken hyr ut eller säljer dina personuppgifter till tredjepart!

Innan jag ens skulle överväga att dela din information med en tredjepart i deras marknadsföringssyfte kontaktar jag dig och du måste i så fall ge ditt fulla samtycke för att det ska ske. Notera att jag aldrig delar eller har delat min e-postlista med någon tredjepart!

5 – Mina leverantörer som jag delar din information med?
Jag kan komma att dela dina personuppgifter med aktörerna nedan:

  • Profesionella rådgivare som Advokater, Bankmän, Försäkringsrådgivare och liknande
  • Tjänsteföretag inom IT som tillhandahåller system för drift och administration 

Jag kräver att alla mina leverantörer upprätthåller säkerheten för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Jag tillåter bara dessa leverantörer att hantera din persondata för specifika ändamål utifrån mina anvisningar.

6 – Datasäkerhet
Jag har en rad säkerhetsåtgärder och system kopplade till min webbplats för att skydda och förhindra att dina personuppgifter inte försvinner av misstag, används, ändras, sprids eller kan nås utan tillstånd.

Jag har upprättade rutiner för att hantera misstänkta intrång som påverkar dina personuppgifter och kommer att meddela dig och aktuell myndighet när jag har laglig skyldighet att göra det.

7 – Lagring av data
Jag sparar bara dina personuppgifter så länge det finns legitima skäl i enlighet med varför de samlades in från början.

För att bestämma hur lång tid det är nödvändigt för mig att spara din persondata tittar jag på mängden data, syftet och graden av känslighet av personuppgifterna, risken för obehörig åtkomst och om jag kan uppnå det avsedda syftet på andra sätt samt för det rättsliga förpliktelser som förekommer.

Under vissa omständigheter kan du be mig radera dina personuppgifter. Kontakta mig via mail info@lenadahlin.se gällande sådan radering. I dessa fall kan jag välja att anonymisera dina personuppgifter, så att de inte lägre kan kopplas till dig. Det sker i statistik- och analys-syfte, vilket också innebär att jag har obegränsad möjlighet att använda den anonymiserade informationen utan att meddela dig.

8 – Dina rättigheter
Gällande lagstiftning ger dig flera rättigheter kopplat till dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära ändring av felaktiga personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, invända mot hantering av dina personuppgifter, begära ett utdrag av dina personuppgifter, ta tillbaka medgivande gällande hur dina personuppgifter hanteras och begära en begränsning i hur dina personuppgifter behandlas.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta mig på info@lenadahlin.se

Du kommer inte behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att nyttja någon av dina andra rättigheter), men jag kan komma att ta ut en avgift om din begäran är tydligt ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan jag neka din begäran under dessa omständigheter.

Jag kan komma att begära specifik information från dig för att hjälpa mig att bekräfta din identitet och säkerställa dina rättigheter att få åtkomst till dina personuppgifter eller nyttja någon av dina andra rättigheter. Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rättighet att ta del av dem. Jag kan också komma att kontakta dig för att få mer information om din begäran för att kunna göra processen snabbare.

Om du inte är nöjd med hur jag hanterar din data har du möjlighet att framföra ett klagomål till Datainspektionen. Kontakta mig först via info.lenadahlin.se  så att jag har möjlighet att föra en dialog med dig och svara på dina frågor. 

9- Tredjepart länkar
Min webbplats innehåller länkar till tredjepart. Det inkluderar andra webbplatser, tjänster och program/applikationer. Notera att du kan komma att godkänna deras användarvillkor om du klickar på de länkarna. Det innebär att de kan komma att samla in och dela dina personuppgifter. Jag har ingen kontroll över dessa tredjepartstjänster eller deras integritetspolicys och tar inget ansvar för dem heller. Jag rekommenderar därför att du läser igenom integritetspolicys hos dessa tredjeparter noga.

10- Ändringar av denna integritetspolicy
Jag kommer uppdatera denna integritetspolicy regelbundet utifrån eventuella förändringar i hur jag hanterar dina personuppgifter. Ändringar sker så fort jag har publicerat dem på min webbplats. Jag rekommenderar därför att du läser igenom dem med jämna mellanrum.

11- Cookies
Du kan ställa in din webbläsare så att inga cookies laddas när du besöker min webbplats. Om du väljer att blockera alla cookies kan det påverka funktionaliteten och möjligheten att använda min webbplats. För mer information gällande min Cookie Policy läs här: https://www.lenadahlin.se/cookie-policy/

12- Kontakt och frågor
Vill du ha kontakt med mig gällande ändring, klagomål, justering av personuppgifter eller liknande är du välkommen att maila mig på info@lenadahlin.se

Uppdaterad: 1 autusti 2019

Pin It on Pinterest