FIRO – grupputveckling

För att förstå vad som händer när en grupp utvecklas kan man använda FIRO-teorin (fundamental interpersonal relations orientation) som modell. Denna teori bygger på Will Schutz ”forskning” i slutet av 50-talet på uppdrag av USA:s försvarsmakt.

FIRO beskriver att alla grupper går igenom olika faser, tre huvudfaser och två mellanfaser. Om man känner till dessa blir det enklare att förstå vad som händer i en grupp och vad man kan göra för att gruppen skall bli effektiv.

Firo

Tillhörafasen

När man precis har startat UF-företag är det fokus på medlemskapet. Man ställer sig frågor som; vill jag jobba med de andra, vill de andra vara med mig och passar jag in i gruppen?

Under denna fas är det vanligt att man:

 • pratar för mycket (är överdrivet öppen) eller drar sig undan och är tyst.
 • är artig och säger inte alltid vad man tycker.
 • kontrollerar kompetensen hos de andra.
 • överdriver när man berättar saker för att verka bättre.
 • ifrågasätter gruppens mål och normer även fast man inte pratar om det.
 • undviker att starta konflikter.

Gemyt

När man jobbat ihop ett tag och alla känner att de verkligen vill vara tillsammans brukar det sprida sig en känsla av lättnad. Det är vanligt att man tycker att man är med i den ”bästa gruppen”. Ofta tror man att denna känsla skall hålla i sig men tyvärr är detta lugnet före stormen.

Rollsökningsfasen

I den andra fasen övergår fokus till att fundera över hur mycket inflytande och kompetens alla har.

Under denna fas är det vanligt att man:

 • försöker uppnå eller undvika ledarskapet.
 • säger emot, har hårda diskussioner, ger ogenomtänkt feedback eller startar konflikter med ledaren eller gruppmedlemmarna.
 • bildar undergrupper vilket övriga ogillar.
 • väljer den minst inflytelserika medlemmen till informell ledare.
 • röstar om väldigt många beslut eftersom man inte kan komma överens.

Denna period är ofta lite tuff men det är inte alltid det blir stora bråk utan mer hårda diskussioner. Det är vanligt att man tycker det är jobbigt att träffa gruppen men håll ut för snart är ni över på andra sidan.

Rollsökningsfasen

Idyll

Nästa mellanfas är fantastisk eftersom man har en stark gruppidentitet, konflikterna är lösta och de informella rollerna klara. Man gör allt för att behålla den goda stämningen men har ofta för lite fokus på att lösa arbetsuppgifterna. Man vill ju inte att det ska bli bråk igen men tyvärr kommer det bli en sista strid innan man når den efterlängtade sista fasen.

Samhörighetsfasen

Denna fas är fantastisk för nu vet alla vad var och en ska göra och jobbar väldigt effektivt. Här utnyttjar man varandras kompetens och känner sig trygg (familjekänsla) och har mycket fokus på relationer samt samarbete.   

Vanligt beteende är att man:

 • litar på alla i UF-företaget och ställer upp för varandra i vått och torrt.
 • kan ge både positiv och negativ feedback och berätta precis hur man känner det utan problem.
 • minskar det fysiska utrymmet och ökar kroppskontakten.
 • bildar undergrupper utan att gruppen störs.
 • kan diskutera öppet och fritt och löser ev. motsättningar snabbt & effektivt
 • tar konsensusbeslut dvs. alla tycket att det som bestäms är okey.
 • kan sitta helt tyst tillsammans utan att det känns obehagligt.
firo

Kontrollfrågor

Om du är osäker på vilken fas ditt UF-företag är i just nu kan du ställa dig själv följande frågor:

 • Om vad och hur diskuterar vi?
 • Lyssnar vi på varandra?
 • Vilka problem tar vi upp och hur hanterar vi konflikter?
 • Hur sker arbetsfördelningen?
 • Vad handlar feedbacken om?
 • Hur ser vi på undergrupper?
 • Vad händer när gruppen lämnas ensam utan ledare?
 • Hur känns det när alla bara sitter helt tysta?

Om du reflekterar över ovanstående frågor och går tillbaka till beskrivningen av FIRO:s olika faser kommer du säkert få kläm på var ni befinner er just nu.

Bra att veta om FIRO

Enligt FIRO-teorin är en grupps mognad beroende av alla individer i gruppen. Det räcker därför med att en individ tycker att gruppen är i en tidigare fas för att hela gruppen skall betraktas som ”att den befinner sig i just denna fas”.

Gruppens mognad påverkas även negativt att tre aspekter; ny medlem, ledare eller uppgift som genast för gruppen tillbaka till tillhörafasen. Det är dock så att mognadsprocessen mot samhörighet går fortare för varje gång som gruppen genomgått något av ovanstående störningar.

Under tillhörafasen är man beroende av att ledaren styr och här ligger effektiviteten på ca 70 procent. Alla kommer jobba på så gått det går även fast ledaren inte är närvarande.

I rollsökningsfasen ligger effektiviteten mycket lägre på ca 10 -30 procent och om ledaren är borta blir det inte mycket gjort.

Under samhörighetsfasen är effektiviteten på topp (100 %) och ni jobbar på lika bra oavsett om ledaren är på plats eller inte.

Att ha kunskap om FIRO och hur en grupp utvecklas är en tillgång inte bara under UF-året utan även för framtiden. Vi är alla med i grupper av olika slag både privat och i arbetslivet och om man har denna kunskap kan man påverka och aktivt hjälpa till att skapa effektiva grupper.

Har du läst de senaste inläggen?

Pin It on Pinterest