Feedback

Ett härligt arbetsklimat och nära relationer är en förutsättning för att arbetet i ert UF-företag skall bli effektivt. Det är därför viktigt att var och en funderar över hur ni ger feedback och vad som kan göras för att skapa goda relationer.

Du kan tänka efter hur du själv fungerar tillsammans med de andra och ställa dig frågor som:

 • Hur tycker de andra att jag fungerar i gruppen?
 • Är stämningen sådan att jag kan tala om för de andra hur jag tycker att de fungerar?
 • Kan jag tala om hur jag känner mig?

Om ni i ert UF-företag kan ställa sådana frågor har ni skapat förutsättningar för förändringar och utveckling i samarbetet och kommer även att nå era mål snabbare och effektivare.

feedback

Syftet med feedback är att hjälpa andra att fungera bättre i arbetet. En person ges möjlighet att både utveckla ett redan bra handlingsätt och ändra ett mindre bra beteende om hen på ett smart sätt uppmärksammats på detta.

Det finns vissa grundkrav förknippande med all feedback. Den som ger feedback beskriver sina reaktioner på den andres handlingar. Mottagaren bestämmer själv om och i så fall hur hen vill använde denna information

Feedbackregler

 • Rikta feedbacken direkt till personen (gärna enskilt om ni är i de tidigare faserna enligt FIRO) och gå framför allt inte omvägar vilket är att skvallra eller till och med att förtala.
 • Den som ger feedback säger jag, inte vi eller man. Låt andra tala för sig själva och tala inte för dem.
 • Ge feedback i rätt tid dvs. direkt när du uppmärksammar problemet. Vänta inte en vecka såvida personen inte är väldigt uppretad.
 • Beskriv ett beteende som du ser och vilken effekt detta har på dig. Låt bli att värdera. Inte ”du är slarvig” utan ”du korrekturläste inte din del av affärsplanen ordentligt vilket gjorde mig irriterad”.
 • Ge specifik feedback snarare än allmän. Allmänna påståenden kommer inte förändra någon. Inte ”du borde vara mer noggrann hur du uppför dig” utan ”du borde ha hälsat ordentligt när vi träffade vår rådgivare”.
 • Feedback bör riktas endast mot beteenden som personen kan göra något åt. Till exempel ”du måste komma i tid till våra möten” och inte ”du behöver byta dialekt så alla förstår vad du säger”.
 • Be gärna personen du riktar dig till tala om hur hen uppfattat vad du sagt. Lyssna på svaret som kommer så att din feedback uppfattats korrekt.
 • Ge lagom mycket feedback. För mycket kan göra hen oemottaglig och leda till låsta positioner (en eller max två saker).
 • Mottagaren bör få möjlighet att kontrollera erhållen feedback med andra.

När du ger feedback är det allra bästa om du kan ta upp endast ett beteende, vilken känsla du fick av detta, vilken konsekvens detta fick och hur du vill att personen skall göra i fortsättningen.

Exempel på bra och dålig feedback

Kan du se skillnad på följande exempel på feedback?

 1. Hur kunde du komma försent till vårt möte förra veckan igen nu när vi jobbar med affärsplanen och allt! Jag och alla anda blev skitsura!
 2. Idag när du kom 30 minuter sent till vårt möte blev jag väldigt irriterad. Jag var tvungen att upprepa dagens program vilket gjorde att vi förlorade mycket tid som vi kunde använt bättre nu när vi är stressade med affärsplansskrivning och allt. Du är viktig för att vi ska få fram en riktigt bra affärsplan och jag räknar med dig. I fortsättningen skulle jag vilja att du kom i tid. Är det något jag kan göra för att hjälpa dig?

Du såg säkert en stor skillnad och även fast det ibland kan kännas lite konstlat när man formulerar den som i nr 2 så blir den så mycket mer framgångsrik. Och det är ju det du vill eller hur? Och du glöm inte att även ge positiv feedback när någon gör något bra. Det kommer ge ert UF-företag så mycket härlig energi!

Har du läst de senaste inläggen?

Pin It on Pinterest