Formella och informella roller

Inom ett UF-företag har alla en viss formell roll, allt från ekonomiansvarig till admin. Men har du tänkt på att alla även har eller kommer få informella roller i företaget? Det är denna roll som FIRO menar först blir klar när ni passerat rollsökningsfasen.

Informella roller hänger ihop med personlighet, de förväntningar som ställs och vilka de andra i gruppen är.  Om du tänker efter så har du säkert en speciell roll i din egen familj medan du i olika grupper har en helt annan. Kanske är du den dominanta som tar mycket talutrymme i skolan eller den skämtsamma som får alla på gott humör i kompisgänget?

informella roller

Om du tittar på dina kompisar i ditt UF-företag kan du då identifiera vilka roller de har? Och känner du igen dig själv i någon?

Informella roller

  • Den dominanta – en person som tar mycket talutrymme och gärna bestämmer, en ledartyp
  • Den tyste tänkaren – en person som reflekterar mycket men när hen väl pratar har hen genomtänkta idéer och tankar
  • Den ordningsamma – en person som gillar ordning och reda och som hjälper gruppen att organisera verksamheten/uppgifterna
  • Den buffliga – en person som talar rakt ut utan att vänta på sin tur och som kräver att accepteras som hen är
  • Syndabocken – en person som ofta får skulden när en uppgift inte löses korrekt i pressade situationer
  • Skämtaren – en person som får status pga. sin humoristiska förmåga och som hjälper gruppen (genom sin humor) i svåra lägen
  • Relationsskaparen – ser till att klimatet i gruppen är bra och att alla får komma till tals.
  • Eldsjälen – en person med hög entusiasm vilket smittar av sig på gruppen
  • Idésprutan – en person som får många nya idéer och som hjälper gruppen att hitta lösningar på problem
Formella roller

Lite tips på vägen

Kunde du se vilken roll du och dina kompisar har i ert företag? Gillar du den roll du har?  Förhoppningsvis gör du det och bra att veta är att det ofta är svårt att byta roll när de väl satt sig om ert UF-företag är intakt. Men om någon skulle hoppa av i företaget eller om någon är sjuk vid era möten är det lite lättare att byta roll.

Om er VD även är den dominanta så kommer det mesta gå som på räls. En del UF-företag har faktiskt en informell ledare som inte är VD:n men fungerar jättebra ändå. Det viktigaste för gruppen är trots allt att det finns en ledare.

Den ultimata gruppen har många av karaktärerna vilket skapar en härlig mix i gruppen. Om ni har två som konkurrerar om samma roll kan det vara bra att tänka över varför man vill ha denna roll. Kanske kan någon byta vilket kommer att öka gruppens effektivitet.

Formella- och informella roller är båda viktiga för att ett UF-företag skall kunna jobba effektivt. Så ha koll på båda framförallt tills ni kommit igenom rollsökningsfasen!

Är du nyfiken på de senaste inläggen?

Pin It on Pinterest