Som UF-företagare har du ofta fullt upp och letar säkert efter sätt att förbättra och optimera ditt företags olika processer. Men har du tänkt på att ta hjälp av en chatassistent som till exempel Chat GPT?

Chatassistenter är utformade för att ge snabba svar på frågor och kan hjälpa dig med allt från att välja affärsidé till att skriva smarta captions till inlägg på sociala medier. I detta blogginlägg kommer du få åtta tips på hur du kan använda Chat GPT så att du både sparar tid och kan ta ditt UF-företag till nya höjder.

Chat GPT och UF-företag

Hur använder man Chat GPT?

Chat GPT är ett verktyg som kan ge dig idéer samt uppslag till olika former av texter, men du kan inte använda informationen eller texterna rakt av. Varför inte kanske du undrar? Jo, för det första händer det att Chat GPT ger rena faktafel och för det andra kan texterna innehålla fördomar, skevheter eller olämpliga budskap. Många AI-verktyg har filter mot olämpligt innehåll, men det händer ändå att texter innehåller dåliga budskap som finns i den data som AI:n tränas på, och ibland till och med uppgifter som är direkt skadliga.

För det tredje så märks det tydligt att texten är skriven av en robot även fast språket är helt korrekt. Textmassan blir nämligen ofta opersonlig och saknar den där viktiga språkkänslan som behövs för att landa väl hos mottagaren.

Vidare behöver du kolla upp att inte AI föreslår något som bryter mot marknadsföringslagen tex. aggressiv eller vilseledande marknadsföring. Dessutom kan även vissa chattassistenter föreslå upphovsskyddat material för marknadsföring tex. bilder eller musik.

Förutom detta måste du kolla upp användarvillkoren (för många gäller 18-års gräns) och vad som gäller kring AI på din skola samt fundera igenom vilken data du lämnar vidare då de flesta AI-tjänster skickar datan till USA. Så var noga med att aldrig lämna ut personuppgifter eller andra känsliga uppgifter om du inte är helt säker på att datan hanteras på ett säkert sätt.

Att säkerställa

Så värt att poängtera är att efter att du kollat upp allt ovan, ställt din fråga och fått svar från chatassistenten behöver du alltså alltid dubbelkolla viktig fakta och vara vaksam på olämpligt innehåll samt att förslagen inte bryter mot några lagar. Vidare behöver du skriva om texten genom att ändra till mer passande ord och ordföljd så att det märks att det är ”en riktig människa” som ligger bakom.

Man kan säga att chattassistenten kan ge dig början på ett utkast vilket kan spara dig massor med tid där du saknar kunskap, om du ställer specifika frågor. Nedan följer några områden där AI kan vara ditt stöd.

Allmänna riktlinjer

Du måste se chat GPT som just en assistent så du behöver alltid skriva en väl utvecklad promt dvs. en utförlig beskrivning av din fråga. Desto mer information du skriver om ju mer relevanta svar kommer du att få.

Jämför ”ge förslag på affärsidéer som trendar i andra länder” mot ”du är en innovatör och en marknadsledande företagare. Ge tio förslag på affärsidéer som trendar i Europa som även kan trenda i Sverige. Målgruppen för affärsidén är miljömedvetna ungdomar med en låg inkomst som är oroliga för framtiden. Idéerna måste även vara enkla att producera så att jag som 18- åring kan göra produkterna själv med hjälp av återvunnet material. Varje produkt får max ta 30 minuter att producera. Tänk efter noga innan du svarar för det är viktigt att svaret är proffesionellt. Innan du formulerar ditt svar vill jag att du ställer fem frågor till mig för att optimera ditt svar. Har du förstått uppgiften?”.

Du kan även ta det ett steg längre genom att ställa följdfrågor på det chatten sagt tex. utveckla punkt 3 med 50 ord och få ännu mer information.

Checklista för en promt

 • ge AI en tydlig roll tex. du är marketing manager
 • avgränsa uppgiften tex. till en specifik målgrupp eller område
 • be den använda ett visst språk tex. informellt eller formellt
 • Skriv vilka grammatiska förhållningsregler och tonalitet den ska använda tex. skriva i imperfekt och använda en skämtsam tonalitet
 • ge tydliga instruktioner för svaret tex. ge tio förslag på….
 • ange kontext (sammanhang) och bakgrundsinformation till uppgiften. Tex. Instagram-inlägget har som mål att öka trafiken till vår hemsida då vi är ett helt nystartat företag som hamnar långt ner på Google när människor söker efter vår tjänst som är….
 • be den ställa frågor om något är oklart eller skriv att innan den svarar skall den ställa tio frågor till dig för att optimera svaret
 • be den tänka djupt innan den svarar
 • ge en tydlig och konkret uppmaning att genomföra uppgiften tex först när du är säker på vad jag vill att du ska hjälpa mig med ska du skriva ett svar. Annars måste du först ställa frågor till mig. Det skall märkas att svaret är skrivet av ett proffs på området.

Nedan hittar du förslag på olika områden som du kan ställa frågor om till AI. Givetvis behöver du skriva en komplett/utförlig promt enligt punktlistan ovan då förslagen bara är ”fröet” till din kompletta frågeställning.

Affärsidéer och produktutveckling

Om du behöver hjälp med att komma på en affärsidé eller med produktutveckling kan Chat GPT vara ditt kreativa bollplank. Den kan hjälpa dig att tänka utanför boxen och ge dig nya perspektiv och infallsvinklar för att få din affärsidé att skilja sig från mängden.

Exempel på frågor att ställa:

 • Kan du ge förslag på affärsidéer som trendar just nu i andra länder?
 • Kan du ge exempel på produkter som man kan tillverka enkelt själv?
 • Vilken av följande affärsidéer X, Y eller Z har störst möjlighet på den svenska marknaden?
 • Hur kan jag göra affärsidén X mer unik så att den skiljer sig från konkurrenternas?

Glöm bara inte av att du pratar med en robot som inte alltid har helt korrekt information .Därför bör du dubbelkolla så att affärsidé-förslaget är godkändt av Ung Företagsamhet innan du sätter igång på allvar.

Får du inga förslag som du gillar av AI kolla in blogginlägget; hur väljer man affärsidé!

Marknadsundersökningar och kundinsikter

För att förstå din målgrupp och deras behov kan Chat GPT hjälpa dig med att utforma marknadsundersökningar och få förståelse om kundpreferenser och trender i din bransch. Med dessa insikter kan du anpassa dina produkter eller tjänster för att bättre möta dina kunders behov.

Exempel på frågor att ställa:

 • Kan du ge förslag på 10 intervjufrågor som ska ingå i en kvalitativ marknadsundersökning för tjänsten x?
 • Vill du formulera en kvantitativ marknadsundersökning för produkten Y?
 • Kan du ge tre exempel på en persona för min produkt Y?
 • Ge exempel på analysmetoder och verktyg för att tolka och dra slutsatser från den insamlade datan Z.

Vill du veta mer om marknadsföring så att du kan ställa definierade frågor till AI? Läs nedan blogginlägg;

Affärsplanen

Som UF-företagare vet du att en genomarbetad affärsplan är A och O. Chat GPT kan hjälpa dig att skapa, granska och förbättra din affärsplan genom att ge värdefulla insikter och råd baserade på olika branscher och erfarenheter.

Exempel på frågor att ställa:

 • Kan du hjälpa mig skapa en affärsplan? Men innan du börjar vill jag att du ställer minst 20 frågor till mig så att du får bättre underlag till planen (besvara därefter dessa frågor mycket detaljerat)
 • Vi producerar varan x som har dessa funktioner x, rörliga kostnader Y och följande försäljningspris Z. Vilka är mitt UF-företags största konkurrenter?
 • Kan du ge feedback och förbättringsförslag för att göra min affärsplan mer konkret och av högre kvaltiet (infoga först affärsplanstexten).
 • Hur kan man ändra rubriken ”resultatet av marknadsundersökningen” till något mer fyndigt?

Fler tips som kanske inte AI ger dig hittar du på följande sidor:

Marknadsföring

Marknadsföring är en av nyckelfaktorerna för att lyckas som UF-företagare. Chat GPT kan hjälpa dig att utforma en effektiv marknadsföringsstrategi och ge dig råd om sociala medier som kan hjälpa dig att nå ut till din målgrupp. Dock behöver du tänka på att AI kan lägga fram förslag som strider mot marknadsföringslagen eller upphovsrätten så dubbelkolla alltid förslagen med dessa lagar och rättigheter i bakhuvudet.

Exempel på frågor att ställa:

 • Vilken marknadsföringsstrategi är mest effektiv för ett UF-företag som säljer varan X med målgruppen Y?
 • Kan du skriva en caption med en humoristisk tonalitet till ett inlägg på Instagram som handlar om z?
 • Vilka hashtaggs är bäst för ett inlägg som handlar om X med målet Y på Instagram?
 • Ge förslag på bilder till ett inlägg på Linkedin som handlar om X.

Fakta för att kunna ställa relevanta frågor till AI hittar du nedan:

Försäljning

Att få snurr på försäljningen av din vara eller tjänst är viktigt men inte alltid så lätt. Chat GPT kan hjälpa dig skapa ett unikt säljmanus, grymma försäljningsargument och därmed öka försäljningen.

Exempel på frågor att ställa:

 • Hur kan jag driva trafik till min webbshop som säljer Z?
 • Kan du skriva en säljande text på 100 ord för denna bild till vår webshop (högerklicka på bilden och kopiera bildadressen som du sen infogar)
 • Vilka unika försäljningsargument (USP) kan jag använda för varan x?
 • Vilka motargument finns för invändningen X som jag får för varan Z?
 • Hur kan jag anpassa mitt säljmanus så att det passar till en person i åldern X (bifoga ditt manus)?

Vill du lära dig några av grunderna inom försäljning och lagar kring bilder så följ länkarna nedan:

Administrativa uppgifter

Som UF-företagare kommer du att ha en del administrativa uppgifter att ta hand om, såsom att skapa mallar för tex. mail, produktbeskrivningar och skriva avtal.. Chat GPT kan underlätta detta arbete genom att ge dig vägledning och hjälpa dig att hitta lösningar för att snabbt och effektivt hantera dina administrativa uppgifter.

Exempel på frågor att ställa:

 • Utforma ett tack-mail som ska ha en formell tonalitet till vår rådgivare
 • Kan du ge exempel på digitala verktyg för online-signaturer?
 • Skapa en produktbeskrivning till varan x som har följande egenskaper och pris
 • Kan du skapa ett avtal som gäller ett samarbete mellan influencer X och UF-företaget (ge även all grundinformation som behövs dvs. vad influencern ska göra, vad detta ska kosta, tidsram osv.)

Information för att kunna ställa relevanta frågor till AI hittar du nedan:

Konkurrensanalys och benchmarking

För att hålla dig i framkant som UF-företagare kan Chat GPT hjälpa dig med konkurrensanalyser och benchmarking. Genom att analysera dina konkurrenter kan du identifiera vad som gör dem framgångsrika och utveckla strategier för att differentiera ditt UF-företag och skapa en unik position på marknaden.

Exempel på frågor att ställa:

 • Vilka är mitt UF-företags (som säljer x till målgruppen Y) största konkurrenter, vilka styrkor och svagheter har dessa och hur kan jag optimera mitt företag för att bli bäst inom branchen Y?
 • På vilket sätt är företaget X:s produkt Y bättre än mitt UF-företags?
 • Vad är ett konkurrenskraftigt pris på varan X på marknaden Z?
 • Vilka marknadsföringskampanjer har varit mest framgångsrika för min konkurrent X? Hur skulle jag kunna dra nytta av denna insikt för min egen marknadsföring?

Vill du veta mer om konkurrensanalys så att du kan ställa definierade frågor? Läs nedan blogginlägg;

konkurrensanalys

Korrekturläsning

För att uppfattas som ett professionellt företag är det viktigt att alla texter från produktbeskrivningar till captions på sociala kanaler är korrekta. Chat GPT kan både hjälpa dig att hitta stav- och grammatikfel samt att skriva om en text till en annan tonalitet.

Exempel på frågor att ställa:

 • Kan du ändra följande text (infoga texten) så att den är grammatiskt korrekt och rätt stavad?
 • Översätt följande caption (från Instagram) så att den är mer anpassad till Linkedin?
 • Kan du göra om texten så att den använder ett mer formellt språk?
 • Ändra följande text så att den har en mer humoristisk tonalitet?

Viktigt att tänka på

Innan du börjar använda Chat GPT eller någon annan chatbot så hör alltid med din UF-lärare för vilka områden AI är okey. Inom vissa kurser där UF-företag drivs kan det vara så att det är dina egna kunskaper som ska bedömas där hjälp av en chatassistent ses som fusk. Vidare har Skolverket bestämda råd i frågan vilket kan ha lett till en speciell policy kring Chat GPT på din skola. Så kolla upp detta först!

Du behöver slutligen hålla dig uppdaterad kring hur Ung Företagsamhet ser på hjälp av Chat GPT, till exempel i samband med olika tävlingar (30/10-2023 kan jag inte hitta någon information).

Hoppas att du genom detta inlägg fått nya idéer på hur du som UF-företagare kan dra nytta av Chat GPT. Men glöm inte att allra först kolla upp vad som gäller på din skola. Därefter behöver du faktagranska samt att göra om förslagen på texter så att ditt UF-företags tonalitet lyser fram . Använd alltså Chat GPT på rätt sätt för det är bara då chatboten kan göra din resa som UF-företagare enklare, smidigare och mer framgångsrik.

Pin It on Pinterest