SWOT-analys

En SWOT-analys är ett smart verktyg som hjälper dig att få koll på ditt UF-företags nuläge. Men den kan även ge värdefulla insikter om vad som behöver göras för att ta ditt företag till önskeläget. Så är du redo?

SWOT kommer från de engelska orden för styrkor, svagheter, möjligheter och hot och det är just dessa delar denna analys hjälper dig att få kläm på. Detta är viktigt inte bara för att du ska nå dina mål utan även eftersom en SWOT ofta ingår som en obligatorisk del i en affärsplan och marknadsplan.

Hur gör man en SWOT-analys?

Att göra en SWOT-analys är inte särskilt svårt och det enda du egentligen behöver är papper, penna och lite reflektionstid. Börja med att skissa upp fyra rutor liknande bilden ovan, använd Excel/Kalkylark eller någon av Canvas SWOT-mallar

Styrkor och svagheter

Det första du skall koncentrera dig på att hitta de styrkor och svagheter som finns inom företaget. Detta är faktorer som ni i företaget själva ofta är medvetna om, kan påverka och vanligtvis kan göra något åt. Det kan handla om er vara eller tjänst, företagsmedlemmar, likviditet/ekonomi och liknande

Exempel på styrkor

 • Varan har en hög kvalitet
 • Produkten har ett lågt försäljningspris
 • Varan är producerad på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt
 • Medarbetare med differentierade kompetenser
 • Stark positiv företagskultur bland alla medarbetare
 • Kunnig och stöttande rådgivare
 • Billig lokal för produktion av varan
 • Många säljkanaler
 • Moderna och effektiva maskiner för produktionen

Exempel på svagheter

 • Låg vinstmarginal
 • Mycket begränsat sortiment
 • Okänt varumärke
 • Kan inte göra avdrag för moms
 • Underleverantör av förpackningsmaterial använder greenwashing
 • Finns inga marknadsföringskunskaper inom företaget
 • Begränsad arbetstid per vecka (pga. övrigt skolarbete)
 • Begränsade betalningsvillkor för kunder ( bara kontant och Swich)
 • Liten ekonomisk reserv pga. begränsat startkaptial
 • Saknar erfarenhet av att driva företag
SWOT-analys

Möjligheter och hot

Nästa steg är att titta utanför företaget för att kunna få syn på möjligheter och hot. Dessa kan ibland vara svårare att förutsäga, påverka och ibland helt omöjliga att fixa till. Detta kan tex. bestå av politiska beslut, befolkningens ekonomiska situation eller den tekniska utvecklingen.

Exempel på möjligheter

 • Konkurrenter går i konkurs
 • Högkonjunktur
 • Ny marknad tex. Norden
 • Ökat behov av företagets vara (beroende på demografiska faktorer)
 • Ny teknisk uppfinning (tex. snabbar på produktionen eller leveransen till kunderna)
 • Företagets vara blir en trend

Exempel på hot

 • Ändrad lagstiftning tex.skatt eller avgifter
 • Återförsäljare går i konkurs (butiksdöden)
 • Negativ publicitet i tex. media eller sociala kanaler
 • Labil export- eller importmarknad
 • Räntorna höjs (vilket kan påverka företagets omkostnader)

Analys av resultatet

När du skrivit ner alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot är det dags att analysera resultatet. Fundera därför vidare på hur till exempel;

 • styrkorna kan lyftas fram och utvecklas ytterligare
 • svagheterna kan elimineras eller reduceras
 • möjligheterna kan tas tillvara och genomföras
 • hoten kan undvikas eller vad ni kan göra för att minska effekterna av dessa

Rangordna slutligen de förslag som kommit fram utefter hur viktiga de är eller hur enkla de är att genomföra. Sen är det bara att köra igång och börja bocka så många ni hinner med.

Använd sen er SWOT- analys på rätt sätt. Det är ofta inte så smart att rada upp precis alla svagheter och hot i er affärsplan eftersom det knappast lockar investerare. I er marknadsplan däremot ska ni försöka använda alla styrkor och möjligheter så ni verkligen kan sticka ut i bruset.

Har du läst de senaste inläggen?

.

Pin It on Pinterest