Användarvillkor

När du använder min webbplats godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med min integritetspolicy styr relationen mellan dig och mig i förhållande till denna webbplats.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda min webbplats.

Begreppet ”jag”, ”mig” eller ”min” avser ägaren av lenadahlin.se. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av min webbplats.

FÖR NYTTJANDET AV LENADAHLIN.SE GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR
Den här webbplatsen innehåller material som ägs av mig. Detta material inkluderar texter, bild, design, layout, utseende och grafik.

Otillåten användning eller kopiering och plagiat kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.

Du får endast använda webbplatsen för lagliga ändamål. Jag har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Webbplatsen lenadahlin.se ägs och drivs av Lena Dahlin.

Jag vill sprida kunskap kring UF-företagande, men kan samtidigt inte ge dig några garantier för hur denna information kommer att fungera i din verksamhet.

Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för din verksamhet i alla avseenden, såväl ekonomiska som legala. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har jag lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING
Jag strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer jag hållas ansvarig för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som är bortom min kontroll. Jag har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller att jag stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång utan avbrott. Men jag ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för om webbplatsen för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom min kontroll.

Vid frågor på användarvillkoren vänligen kontakta mig

Pin It on Pinterest