Har ni börjat skriva på er affärsplan än? Om inte är det dags att sätta igång. För ni vill väl ha en riktigt bra affärsplan utan en massa onödiga missar, eller hur?

Att skriva en genomtänkt affärsplan tar sin tid och det finns en mängd små som stora fel som kan dyka upp under arbetets gång. Det kan vara allt från särskrivning till att ekonomin inte hänger ihop. Om ni dessutom tävlar är det extra viktigt att affärsplanen håller en hög kvalitet vilket kan vara lite svårare om ni inte läst företagsekonomi sedan tidigare. Vill du ha några tips så du undviker några vanliga fel?

Innehåll och tonalitet

Läs igenom kriteriernaUF:s hemsida supernoga så att ni inte gör tabben att inte ta upp alla de punkter som är obligatoriska, allt från skola till namnförtydligande. Det är inte helt ovanligt att tex. glömma beskriva konkurrenterna ordentligt eller missa namnförtydligande vid underskrifterna.

Använd ”rätt” tonalitet i hela affärsplanen dvs. ett affärsmässigt språk och relevanta företagsekonomiska begrepp vilket passar till ”tänkta investerare”. Undvik även slanguttryck, särskrivning och se till att ni har koll på skillnaden mellan de och dem.

Skriv på samma sätt även fast ni kanske är flera som delar på arbetet annars är de lätt att affärsplanen blir i flera delar som färgas av era olika sätt att formulera er. Någon skriver långa meningar med vissa favoritord och någon annan på ett helt annat sätt. Då blir läsningen hackig och den röda tråden blir inte så röd.

Kopiera heller inte gamla affärsplaner även fast de kan vara superbra att läsa för inspiration. Designa istället er affärsplan på ert alldeles speciella sätt. Att bara byta ut delar i en gammal affärsplan blir väldigt sällan bra. Om ni tävlar kommer troligen även juryn sålla bort er affärsplan då de knappast väljer någon de känner igen – en kopia som årets affärsplan.

Ekonomiska rapporter och Gantt-schema

Kolla även noga så att ni använder rätt begrepp i respektive budget dvs. intäkter och kostnader i resultatbudgeten (RB) respektive in- och utbetalningar i likviditetsbudgeten (LB). Det ”heter” tex. inte varukostnad i LB utan varor eller material. Glöm heller inte av att ert riskkapital bara ska finnas med i en av budgeterna dvs. likviditetsbudgeten.

En vanlig miss är att siffrorna i respektive budget och priskalkyl inte stämmer överens. Kontrollera därför noga att antal produkter eller timmar multiplicerat med försäljningspriset stämmer överens med era försäljningsintäkter i RB. Dubbelkolla även så att alla LB:s poster som finns i RB, om de summeras, har samma siffror som i RB.

Försäkra er även om att er LB stämmer med ert Gantt-schema. Om ni tex. kommer delta på ett större försäljningstillfälle som UF-mässan ska det såklart synas genom att försäljningen är högre denna månad i LB. Jobba därför alltid samtidigt med LB, RB och Gantt-schemat så att ni ser att dessa ”säger samma sak”.

Slutligen glöm inte att kolla så att utgående balans i LB är detsamma som årets resultat i RB. Det är lätt hänt att dessa diffar om ni korrigerat siffror hit och dit. Smartast är därför att använda Excels funktioner när ni jobbar med era budgetar. Då kommer det ni ändrar i den ena budgeten automatiskt även ändras i den andra.

Andra vanliga misstag

Eftersom arbetet med affärsplanen sker under en längre tid är det naturligt att man ändrar många saker under arbetets gång. Kolla därför även så ni inte gjort något av följande fel:

 • Anger inte UF-företagets namn, region, skola eller verksamhetsår
 • Innehållsförteckningen och rubriker inne på sidorna stämmer inte överens.
 • Sidnumren stämmer inte med innehållsförteckningen
 • Siffror som mål, omsättning, antal varor, statistik och dylikt varierar i affärsplanen beroende på vilken sida man tittar på
 • Ringar inte in målgruppen utan skriver att alla tillhör den (vilket i princip är helt omöjligt)
 • har inte gjort en tillräckligt stor marknadsundersökning (för få personer)
 • Använder inte resultatet från marknadsundersökningen på ett relevant sätt utan visar bara upp några diagram på en sida för sig utan koppling till eller i övriga affärsplanen
 • Upprepar fakta på många olika sidor
 • Använder ett svårläst typsnitt eller för litet (minst 12 punkter)
 • Saknar kontrast mellan bakgrunden (grafiska element, bilder o dyl) och texten som gör att affärsplanen blir svårläst
 • Har en layout eller bilder som inte hänger ihop med texten
 • Använder för mycket text så att sidorna känns trånga
 • Har orealistiska mål tex. att sälja 500 varor för 500 kr/st men har inga återförsäljare, hemsida eller personlig försäljning eller dylikt
 • Saknar en full profil (bilder, text och länkar) för ert företag på UF Showroom (eftersom juryn även kollar in ert företag där)

Hoppas detta inlägg var till hjälp så ni inte gör något av dessa vanliga misstag. Och du, missa heller inte deadline den 1/12 klockan 15.00 med 3 sekunder. Det har faktiskt hänt men självklart kommer du vara ute i mycket god tid, eller hur?

Pin It on Pinterest