Alla framgångsrika företag har en sak gemensamt – en stark företagskultur. Det är därför viktigt att skapa rätt förutsättningar från start så att kulturen blir en tillgång i företaget. Vill du ha fem tips på hur man bygger en stark företagskultur?

Företagskulturen är de normer, värderingar och attityder som skapar olika beteenden hos medlemmarna i företaget. Det kan vara både positiva och negativa beteenden vilka kommer påverka hur väl ni trivs, utvecklas och engagerar er. Vid uppstarten av företaget är det därför viktigt att ta följande steg och på så sätt skapa ett öppet härligt klimat.

Värdeord – regler

Börja med att alla enskilt får skriva ner de fyra viktigaste värdeorden/reglerna som just han eller hon anser skall gälla inom företaget. Exempel på dessa kan vara allt från ärlighet till att passa tider. Därefter läser alla upp sina värdeord och förklarar vad dessa innebär medan någon antecknar dessa på tavlan så alla kan se.

Försök därefter kategorisera orden så att till exempel ”ärlighet”, ”alltid säga vad man tycker” och ”vara öppen med sin åsikt” hamnar under samma kategori. Välj sedan ut fyra eller fler kategorier som ni som grupp enats om är viktigast. Plocka ut de bäst beskrivande nyckelorden från era valda kategorier tex. ärlighet från exemplet ovan. Nu har ni hittat era gemensamma värdeord och kan gå vidare till nästa steg.

Starta UF-företag
Foto: Evelina Carborn, Ung Företagsamhet

Samarbetsavtal

Ladda ner mallen för samarbetsavtal från Ung Företagsamhet eller er lärares plattform tex. Ping Pong. Om inte frågan ”vilka är ert UF-företags värdeord” är med, så lägg till denna i dokumentet. Besvara därefter alla frågor tillsammans och ta god tid på er så att alla är med på noterna.

Tänk på att i uppstarten är alla oftast positivt inställda och ambitionsnivån hög men vad händer om detta förändras under året? Det är klokt att tydligt formulera vad som skall gälla i förebyggande syfte så att ni har verktyg att hantera tänkbara problem senare. Det kan ju hända att medarbetare börjar komma försent, inte gör sina arbetsuppgifter eller blir långtidssjukskrivna.

Enligt psykologen Scheins teori finns det fem saker som måste vara klargjorda för att en god företagskultur skall vara möjlig, så se till att även få med dessa i ert samarbetsavtal:

 • er affärsidé
 • era mål
 • metoder för att uppnå målen
 • hur ni skall mäta måluppfyllelsen
 • strategier för stödåtgärder

Teambuilding

Även om ert fokus såklart är på att driva företag så behöver ni också lägga in roliga aktiviteter och lära känna varandra lite mer. Prata om vad ni gjorde i helgen, hur det går i skolan och ställ frågor om allt och inget. Ni kan också ordna företagsfester eller ta en lunch tillsammans för att stärka de personliga relationerna. Ta inspiration från den roliga företagskulturen som Twitter har skapat. De har hustaksmöten och en teaminriktad arbetsmiljö vilket gör företaget till en bra arbetsplats som dessutom ger en bra bild utåt.

Kom även ihåg att fira små som stora framgångar. Det är tyvärr vanligt att man glömmer bort att fira tillsammans när man har gjort något bra. Hitta på något kul när er affärsplan är klar, första prototypen eller när ni sålt er första produkt eller tjänst. Genom att fira framgångarna stärker ni både sammanhållningen samt gruppens moral och blir på så sätt bättre rustade för att möta nya utmaningar.

Feedback

Grunden för ett gott arbetsklimat är att ni är öppna och verkligen kan säga vad ni tycker. Under hela er resa från affärsidéutveckling till avveckling kommer ni behöva föra fram både positiva och negativa åsikter. Därför är det smart att redan från starten gå igenom feedbackreglerna så att alla vet hur man ska föra fram sitt budskap. Det kommer att vara så mycket lättare för mottagaren att ta emot avvikande åsikter om de bara ges på rätt sätt.

 • använd jag-budskap dvs. säg inte ”man, vi, eller alla tycker” utan berätta vad du själv tycker eller tänker
 • säg feedbacken direkt till personen det gäller annars gör den ingen nytta och kallas för skvaller
 • ge feedbacken i rätt tid vilket ofta innebär att den ges så snart som möjligt
 • ge lagom mycket feedback dvs. en eller ett par saker som du vill personen skall ta till sig
 • ta bara upp saker som är möjligt för individen att förändra. Att tex. klaga på någon varit sjuk är knappast något som går att göra något åt
 • separera individen från agerandet genom att påpeka vilket beteende som fick dig att känna något eller fick någon negativ konsekvens och vilken åtgärd/förändring som du skulle vilja sker

Glöm heller inte bort värdet av positiv feedback. Beröm varandra när ni klarat viktiga moment som till exempel tagit fram loggan, ringt det första jobbiga säljsamtalet, hållit deadline eller fixat en teambuildingaktivitet. Beröm gör att alla känner sig sedda och förmodligen presterar på topp av bara farten. Feedback är en av de viktigaste nycklarna till en stark företagskultur.

företagskultur

Tydligt ledarskap

Att vara VD som UF-företagare är en utmanande position eftersom många saknar praktisk erfarenhet av att leda andra. Det som krävs är att hon eller han brinner för sitt uppdrag samt har en tydlig dagordning eller plan för varje möte och aktivitet. Dessutom behöver VD:n inte bara läsa in sig på sin egen roll utan även känna till vad alla andras roller innebär för att kunna sätta agendan.

VD:n kommer också behöva anpassa sitt ledarskap utefter gruppens mognad vilket kan innebära ett flertal olika ledarstilar. Målet är givetvis att ge så mycket handlingsfrihet som möjligt till alla medlemmar så att de kan agera självständigt. Slutligen måste hon eller han även vara ett föredöme i att arbeta i linje med företagets värderingar.

Kom ihåg att en stark företagskultur inte är ett enmansjobb utan är gruppens gemensamma ansvar. Lyckas ni med detta kommer ert företag få ett fantastiskt roligt och lärorikt UF-år.

Hoppas det här inlägget gett dig nya tips kring hur just ert företag kan skapa en stark företagskultur!

Pin It on Pinterest