Vad är det som får någon att gilla ditt UF-företags reklamblad, tävlingsbidrag och annat grafiskt material? Att innehållet är bra såklart men det som också spelar stor roll är hur väl texter, bilder och grafiska element når fram till de som läser. Vill du ha några enkla tips för layout och design?

Man skulle kunna tro att proffsigt grafiskt material främst hör ihop med vilket program man använder. Många tänker därför att InDesign är ett måste och att Canva, Power Point och likande fungerar så mycket sämre.

Men programmet är definitivt inte det viktigaste och speciellt inte om materialet endast ska läsas digitalt. Det som istället avgör kvalitén är hur väl du har jobbat med layout och design. Layout ger nämligen mening åt designen och får innehållet att nå fram från första till sista sidan.

Fem verktyg

Grafisk design är viktigare än vad man kan tro och innebär att man använder tekniker för att arrangera bilder och text för att få fram budskapet och underlätta mottagarens förståelse.  Detta gör man genom att använda linjer, former, mönster, färger, typografi samt bilder på ett genomtänkt sätt.

I bilderna nedan tex. ser du att ordet design syns så mycket bättre i den högra än i den vänstra. Den svarta färgen, storleken på typsnittet och kontrasten från det vita elementet gör att ögat direkt går till ordet design eller hur?

För att få läsaren riktigt intresserad behöver även du jobba med layout och design genom att använda fem verktyg på ett smart sätt. Dessa är hierarki, kontrast, utrymme, symmetri eller asymmetri och balans. Vill du veta mer?

Hierarki

Det viktigaste verktyget att tänka på när du skapar grafiskt material är hierarkin. Du måste ha helt klart för dig vad det är som mottagaren skall se allra först. Det viktigaste elementet är nämligen det som måste sticka ut från resten på något sätt.

Poängen med hierarkin är nämligen att du ska guida läsaren genom hela din design. Du skall helt enkelt försöka bestämma i vilken ordning som mottagaren skall läsa ditt material. Vet du hur man kan göra detta?

tips för layout och design

I exemplet ovan ser du tex. hur man kan guida läsaren genom olika storlek på typsnitt och bilder. Det viktigaste; snackar du snyggt, har det största typsnittet, sen kommer en bild, därefter en något mindre text för att slutligen guida läsaren till brödtexten. Inte så svårt eller hur?

Det är bra att komma ihåg att även fast du skapat de allra bästa förutsättningarna är det inte alltid säkert att läsaren följer din visuella stig till 100 procent. Vi är alla unika individer som attraheras av olika ting men majoriteten kommer ledas rätt vilket är det viktigaste.

Bilder kan även ibland vara luriga att ha full koll på om de inte är placerade tillsammans med andra bilder. Då kan en avvikande färg eller storleken på bilden göra att du får bättre kontroll.

För att skapa en tydlig hierarki kan du använda flera verktyg antingen enskilt eller i kombination med andra. Vill du veta mer?

Kontrast

Att använda kontraster skapar spänning och ger även läsaren en hint om hur hen ska läsa. Du bör därför kombinera olika storlek (skala), former, bilder och färger klokt.

 • SKALA – stora och mindre texter och bilder.
 • FORM- hårda eller mjuka respektive tunna eller tjocka bokstäver.
 • BILDER/FORMER- fyrkantiga, rektangulära eller runda bilder och grafiska element.
 • FÄRGER –varma och kalla färger.

I exemplet nedan till vänster ser du att det saknas både kontrast vad gäller texternas storlek och färg gentemot bakgrunden. Det som hamnar i fokus är den översta bilden vilket inte är syftet.

I den högra däremot söker sig ögat direkt till vänstra hörnet (stora, hårda bokstäver i svart) vilket anger att detta är det viktigaste. Även bilden nere till höger tar fokus då den förstorats och även innehåller några varma färger. På så sätt skapas harmoni mellan både text och bild och man uppfattar dessa som en enhet;

Om man jobbar som om man inte behövde pengar känner man sig som tjejen på bilden.

Ett smart sätt för att fånga läsaren är alltså att skala upp rejält på nyckelorden och att använda mörk färg om du använder en ljus bakgrund. Är det istället så att bakgrunden är mörk gäller såklart det omvända.

Utrymme

Nästa viktiga del är att tänka på är hur du använder utrymmet optimalt. Ett fullmatat ark är väldigt svårt att få en hierarki på så välj noga ut vad som måste finnas med. Genom ett tomt utrymme kan du nämligen lyfta fram det du vill förmedla så mycket bättre. Därför är det strategiskt att ha marginaler åt alla håll så att innehållet skapar ett större lugn. Vilken av nedanstående sidor skulle du föredra att läsa? Helt klart den högra eller hur?

Det vanligaste misstaget man gör trots allt är att försöka skriva ner precis allt som man vill få fram. Men detta blir nästan alltid på bekostnad av läsbarheten. Börja därför med att skriva nyckelorden och lägg därefter till mer text istället för tvärdom.

Symmetri eller asymmetri

Det gäller även att ha koll på tekniken att vara enhetlig när det gäller symmetri eller asymmetri. Bestäm dig direkt om du ska använda en symmetrisk eller asymmetrisk design och håll dig därefter till denna på alla sidor.

En symmetrisk har lika mycket text och bilder på bägge sidor om mitten eller i topp och botten. Vid en asymmetrisk stil leker man mycket mer med text och bilder men har ändå en viss balans på sidorna. Vilken design man väljer är en smaksak men tänk på att vara konsekvent så att du inte förvirrar läsaren.

Balans

Den sista viktiga delan är att skapa balens. När man håller på att formgiva sidor är det därför smart att börja skissa layouten på ett helt vanligt papper och där göra ett rutnät över alla sidor.

Du bestämmer dig då för vilka rutor som du konsekvent ska använda på alla sidor oavsett innehåll och får på så sätt en röd tråd i din design. Balansen skapar ”luft” och lugn vilket ökar kvalitén och läsbarheten ännu mer.

tips för layout och design

Snabbtest

När du är klar med ditt grafiska material kan du göra ett snabbtest för att se om du lyckats. Pröva din design genom att att knipa ihop ögonen (kisa) då kommer du se vilka objekt som du fortfarande kan se trots att det blir lite suddigt.

Om du då ser dina fokusord dvs. de objekt som står högst i din hierarki har du lyckats väl. Men om inte så pröva att förändra något genom förslagen ovan.

Kom ihåg

För att skapa läsvänliga och tilltalande grafiskt material bör du alltså:

 • utgå från de fokusord, bilder som du vill ha med för att få fram syftet med materials budskap
 • försök minimera texten och lämna ”luft” på varje sida
 • bestäm vilka typsnitt, färger och former du ska använda dvs. håll dig till företagets grafiska profil.
 • ha klart för dig vilken rangordning alla objekt på en sida skall ha.
 • bestämma hur många nivåer (fokusområden) du skall ha på varje sida och tänk ut hur dessa skall skiljas åt med olika kontraster.
 • tänka på att liggande A4-format är bäst för material som endast ska läsas digitalt (annars måste läsaren scrolla för att se hela sidan)
 • be någon ”främmande” att titta över ditt grafiska material innan den skickas iväg eller gå till tryck så att du får bekräftelse på att du lyckats.

En snygg layout och design är ju verkligen A och O och förmedlar precis som en bild mer än 1000 ord. Hoppas du fått lite inspiration och är redo att sätta igång med designen av ert grafiska material?

Du kanske också gillar:

Pin It on Pinterest