Vad är det som avgör OM och HUR någon läser er affärsplan och annat grafiskt material? Innehållet är såklart viktigt men det som även spelar stor roll är hur väl texter, bilder och grafiska element når fram till den som läser. Vill du ha några tips för layout och design?

Man skulle kunna tro att budskapet uppfattas olika beroende på vilket program man använder. Ett vanligt tänk är att InDesign är superbra medan Power Point och Canva fungerar så mycket sämre. Men programmet är definitivt inte det viktigaste utan det som avgör är hur väl man har jobbat med sin layout och design.

Har du tänkt på var du ska placera ut olika element och att använda linjer, former, mönster, färger, typografi samt bilder på ett genomtänkt sätt?

I bilderna nedan ser du att ordet design syns mycket bättre i den högra än i den vänstra. Den svarat färgen, storleken på typsnittet och kontrasten från det vita elementet gör att ögat direkt går till ordet design, eller hur?

För att få läsaren med på tåget kan du använda fem verktyg. Dessa är hierarki kontrast, utrymme, symmetri/ asymmetri och balans. Vill du veta mer?

Hierarki

När du formger er affärsplan eller annat grafiskt material skall du först fundera på vad det är som mottagaren skall se allra först. Det viktigaste elementet är det som måste sticka ut från resten på något sätt. Vanligt är att åstadkomma detta genom en rubrik, typsnitt eller bild.

Poängen är att du ska guida läsaren genom din design. Du skall helt enkelt försöka bestämma i vilken ordning som mottagaren skall läsa ditt material.

tips för layout och design

I exemplet ovan ser du hur man kan guida läsaren genom olika storlek på typsnittet. Om mottagaren ser bilden direkt efter rubriken eller ser texten bredvid bilden först beror på hur mottagaren attraheras av bilden i just detta fall.

Bilder kan vara luriga att ha full koll på om de inte är placerade tillsammans med andra bilder. Då kan en avvikande färg eller storleken på bilden göra att man har bättre kontroll. Vill du ha några fler idéer?

Kontrast

Kontraster skapar spänning och kan även ge läsaren en hint om hur hen ska läsa. Du ska därför använda olika storlek (skala), former, bilder och färger.

  • SKALA – storlek på texter och bilder.
  • FORM- hårda eller mjuka respektive tunna eller tjocka bokstäver.
  • FORM- fyrkantiga, rektangulära eller runda bilder och grafiska element.
  • FÄRGER –varma och kalla färger.

I exemplet nedan ser du att det saknas både kontrast vad gäller texternas storlek och färg gentemot bakgrunden i den vänstra. I den högra söker sig ögat direkt till vänstra hörnet (stora och tjocka bokstäver) vilket anger att detta är det viktigaste. Även bilden nere till höger tar fokus då den förstorats och eftersom den även innehåller några varma färger.

Ett smart sätt att fånga läsaren är att skala upp rejält på nyckelorden och att använda mörk färg om du använder en ljus bakgrund. Är det istället så att bakgrunden är mörk gäller såklart det omvända.

Utrymme

Tänk även på hur du använder utrymmet optimalt. Ett fullmatat ark är väldigt svårt att få en hierarki på så välj noga ut vad som måste finnas med. Genom ett tomt utrymme kan du nämligen lyfta fram det du vill förmedla. Tänk även på att ha marginaler åt alla håll så kommer innehållet skapa ett större lugn. Vilken av nedanstående sidor skulle du föredra att läsa? Helt klart den högra eller hur?

Symmetri eller asymmetri

Bestäm dig tidigt om du ska använda en symmetrisk eller asymmetrisk design och håll dig därefter till denna på alla sidor. En symmetrisk har lika mycket text och bilder på bägge sidor om mitten eller i topp och botten. Vid en asymmetrisk stil leker man mycket mer med text och bilder men ändå måste du tänka på att det blir en balans på sidorna. Vilken design man väljer är en smaksak men tänk på att vara konsekvent.

Balans

När man håller på att formgiva sidor är det smart att börja skissa layouten på ett helt vanligt papper och där göra ett rutnät över alla sidor. Du bestämmer dig då för vilka rutor som du konsekevent ska använda på alla sidor oavsett innehåll och får då en röd tråd i er design. På så sätt kommer ni få en härlig balans som troligen får läsaren att vilja läsa klart!

tips för layout och design

Snabbtest och förberedelse

För att testa om ni lyckats fånga läsaren kan du alltid pröva med att knipa ihop ögonen (kisa) då kommer du se vilka objekt som du fortfarande kan se trots att det blir lite suddigt. Om du då ser era fokusord dvs. de objekt som står högst i er hierarki har ni lyckats väl. Men om inte så pröva att förändra något genom förslagen ovan.

För att lyckas bra skall du:

  • utgå från de bilder som ni ska ha med.
  • försöka minimera texten.
  • bestämma vilka typsnitt, färger och former du ska använda dvs. hålla dig till er grafiska profil.
  • fundera på vilken rangordning alla objekt på en sida skall ha.
  • bestämma hur många nivåer (fokusområden) du skall ha på varje sida och tänka ut hur dessa skall skiljas åt med olika kontraster.

Hoppas du fått inspiration till hur du kan designa er affärsplan och andra grafiska produkter. Glöm heller inte att be någon ”främmande” att titta över er affärsplan eller broschyr innan den skickas iväg eller gå till tryck så att ni får bekräftelse på att ni lyckats. Har du några andra tips för layout och design?

Pin It on Pinterest