Du känner säkert till en del kända profiler som jobbar som VD för framgångsrika företag. De har erfarenhet av företagande samt är oftast bra på att både organisera och leda. Erfarenheter som man som elev sällan har. Därför undrar du kanske hur du som elev skall kunna ta rollen som VD? Nyckeln ligger i att veta vad en VD kan och bör göra.

Tydliga mål, samarbetsavtal och dagordning

Som VD är det din uppgift att se till att dina företagsmedlemmar kan vara delaktiga när ni formulerar företagets gemensamma värderingar, samarbetsavtal och smarta mål. Tänk på att ställa mycket frågor och skapa ett öppet klimat så att alla verkligen vågar säga vad de tycker. Skicka även ut en dagordning i god tid före alla möten och ”arbetslektioner” så att alla vet vilka punkter som står på agendan.

Vad gör en VD

Lägg grunden för en stark företagskultur

För att kunna leda andra behöver du gå i täten vad gäller kulturbyggande. Se därför till att företaget lägger tillräckligt med tid på och följer alla steg för att skapa en stark företagskultur. Du behöver även ha koll på gruppens mognad så att du kan anpassa din ledarstil och förstå gruppens behov. Läs därför in dig noga eller repetera tex. FIRO– eller IMGD-teorin som just behandlar gruppers utveckling.

Läs in dig på företagets olika roller

För att vara en bra ledare behöver du förutom att ha koll på vad du som VD har för ansvarsområden även veta vad de andra rollerna innebär. Läs därför igenom respektive rolls arbetsuppgifter (se Ping Pong eller läroboken) så att du vet vem som skall göra vad. På så sätt kan du dela ut uppgifter i ”rätt tid” och även lägga in dessa i respektive dagordning. De företag som lyckas hålla sig till sina respektive rollers uppgifter är mycket mer effektiva än de som gör precis allt tillsammans. Låt medlemmarna istället redovisa vad de gjort så kommer alla känna sig delaktiga och insatta. Självklart kan och ska ni fråga varandra om synpunkter under resans gång.

Övervaka och informera om hur det går

Håll dig uppdaterad hur respektive rolls arbete fungerar samt uppmärksamma det som inte verkar fungera. Ställ därför många frågor, ifrågasätt och ge support, sök nya lösningar och ge massor av beröm. Som VD kan du absolut inte luta dig tillbaka och vänta på att resultatet bara ska trilla in – du måste jobba aktivt. Återkoppla ofta både kring det som behöver förbättras och det som ni gjort riktigt bra. Glöm heller inte att ha koll på att ni verkligen firar era framgångar.

Vad gör en VD?

Arbetsbeskrivning för VD:n

Som VD har du även en mängd specifika uppgifter som du hittar i din arbetsbeskrivning. Några exempel från denna är:

 • Känna till lagar för VD-rollen samt de viktigaste lagarna för övriga roller.
 • Vara uppdaterad på veckoplaneringen för kursen och utefter den förbereda planering/dagordning inför varje lektion/möte.
 • Göra en baklängesplanering för UF-året 
 • Föreslå och utforma samarbetsavtal, bolagsordning och dagordning för styrelsemöten
 • Sätta upp mål och göra uppföljningar av dessa
 • Planera och boka rådgivar- och bankmöten
 • Se till att registreringen för UF-företaget blir gjord på UF´s hemsida
 • Ladda upp er affärsplan på UF:s hemsida
 • Anmäla företaget till mässor och event
 • Håll vice VD:n uppdaterad med uppgifter om du blir sjuk eller kommer vara frånvarande
 • Rapportera problem/analyser och utvecklingsförslag löpande till din lärare muntligt och i loggboken (gäller entreprenörskapskursen)

Att vara VD för ett UF-företag är inte alltid helt lätt men om du brinner för det du gör kommer det bli ett roligt, spännande och utmanande uppdrag. Du får dessutom nya erfarenheter som du kommer ha stor nytta av i ditt framtida yrkesliv. Och du, kom ihåg att en bra ledare tar på sig ansvaret för företagets motgångarna men ger sina företagsmedlemmar cred vid framgångar.

Du kanske också gillar:

Pin It on Pinterest