Känner du dig sjukt trött på allt vad UF innebär och bara längtar tills när året är över? Beror detta i så fall på att någon i ditt UF-företag inte sköter sin roll? Hen gör nämligen sällan sina uppgifter och missar nästan alltid viktiga deadlines. Då behöver du läsa det här inlägget!

Någon gång i början av UF-året tyckte du säkert att du hade ett enormt flyt som kom med i ett fantastiskt UF-företag. Alla var överens om målen och ni kom på en riktigt bra affärsidé. Men sen i takt med att affärsidén skulle sjösättas började du irritera dig eftersom du upplevde att någon inte skötte sina arbetsuppgifter eller jobbade betydligt mindre än vad du själv gjorde. Ni hade helt klart kommit in i rollsökningsfasen.

Men du kämpade på och tänkte att det går över bara jag använder feedbackreglerna och vi i företaget aktivt jobbar med att lösa konflikterna enligt ”boken”. Men det har inte löst sig eller är till och med värre, så hur gör man då?

sköter sin roll

Nulägesanalys

När någon börjar sacka efter är det oftast klokt att tex. personalansvarig håller ett extra utvecklingssamtal med kollegan. Hen kan på så sätt gräva lite djupare i de bakomliggande orsakerna till varför medlemmen jobbar mindre. Det kan ju vara så att personen har det extra tufft på något sätt som att:

 • medlemmen eller hens familj är i en krissituation pga. tex. sjukdom eller skilsmässa
 • hen har varit med om en jobbig händelse
 • personen ”ligger efter” i massor av andra kurser i skolan
 • hen är sjukt stressad eller extremt osäker på vad och hur saker och ting ska göras
 • medlemmen känner att vad hen än gör så ”duger” det inte
 • hen inte känner sig uppskattad eller trygg i ert UF-företag

Andra möjliga orsaker kan vara att medlemmen helt enkelt inte längre gillar affärsidén eller har ett fritidsintresse/extrajobb som kräver mer tid än planerat eller dylikt. Oavsett orsak bör ni hur som helst ta tag i problemet med en del åtgärder.

Åtgärder

Beroende på vad det är som gör att er företagsmedlem sackar efter kan ni göra flera alternativa åtgärder. Om det är en relativt tillfällig orsak som är grunden till problemet kan ju ni ”ta över” hens uppgifter under en tid. I utbyte mot att hen i sin tur tar över era när hen väl är på banan igen. På så sätt blir arbetsbelastningen över UF-året totalt sett mer jämnt fördelad i alla fall.

Om det är problem med dynamiken i företaget där hen ”inte känner sig som en del av gruppen” kan ni genomföra lämpliga teambuildingsövningar. Er lärare har säkert bra ”förslag” för detta men kom också ihåg att fråga personen vad hen har för idéer. Handlar det istället om mer långvariga svårigheter kan ni förutom att försöka stötta medlemmen se rubrikerna; empati, hjälp och gilla läget

Om det är något annat som hänt tex. jobb eller något intresse som tar upp medlemmens tid är det smart att skriva om samarbetsavtalet (om detta inte är formulerat efter arbetsinsats) eller gå till rubriken gilla läget.

Vad gör man när någon i UF-företaget inte "sköter" sin roll?

Se över samarbetsavtalet

De flesta UF-företag skriver ett gediget samarbetsavtal där de utgår från ”det värsta som kan hända”. Men om ni råkade missa några bitar eller behöver förtydliga några delar så ta upp detta igen. Formulera ett superkonkret avtal där det står exakt vad alla roller i företaget ska göra de återstående månaderna, vecka för vecka för att alla ska få lika stor del av vinsten som övriga. Passa även på att i detta sammanhang tala om vad det konkret innebär att ”tvingas ta över uppgifter” tex. mindre pluggtid, sömn osv.

Att alla vet exakt vad som ska göras och konkreta konsekvenser för alla i företaget brukar öka teamkänslan. Detta får fart på de flesta.

Hjälp

I vissa fall är problemen så stora eller pågått under en längre tid att det är omöjligt för er att hantera på egen hand inom UF-företaget. Då måste ni kontakta er UF-lärare som då kommer att ta tag i ”situationen”.

Beskriv gärna allt så konkret som du kan i din loggbok eller be om ett möte så att ni i lugn och ro kan prata igenom saken. Din lärare kommer säkert göra allt i sin makt för att lösa dilemmat. Men oavsett är det inte längre ditt problem och du ska i fortsättningen prioritera och lägga fokus på de uppgifter som du kan lösa.

Empati

Att sätta sig in i en annan persons liv kan ofta vara extremt svårt speciellt om man inte har så mycket i sin ”egen ryggsäck”. Men försök tänka dig in hur du skulle må och agera om du var i samma situation som din företagsmedlem. Då kan du i många fall ”känna med” personen och finna någon typ av lugn. Detta i sin tur brukar minska irritationen och kanske ser du UF-företagandet på ett lite annat sätt?

Du kanske siktade mot ”stjärnorna” men inser nu att alla dina mål för företaget kanske inte kommer att gå i uppfyllelse. Det kan kännas tungt för stunden men går över och du kommer att ha lärt dig extremt mycket på vägen. Detta kommer att vara viktiga erfarenheter när du väl kommer ut i arbetslivet då du säkert kommer att stöta på liknande och helt nya dilemman.

Gilla läget

Det är inte ofta det händer men ibland är det så att man bara får gilla läget. Du kanske är en av de i företaget som lägger ner hela din ”själ” på UF medan någon annan inte ”brinner” alls eller tex. prioriterar extrajobbet.

Vi kan bara ”tagga” oss själva och i viss mån försöka påverka de omkring oss och ibland är detta helt omöjligt. Då får man helt enkelt tänka om och göra det bästa av situationen. Om detta skulle vara fallet för ditt företag behöver ni jobba med prioriteringar.

En positiv bieffekt mitt i allt är i alla fall att du kommer att ha mer att reflektera över och skriva om i din projektutvärdering som ingår i kursen entreprenörskap . I flera fall leder detta till ett mer utförligt och nyanserat innehåll som kommer att bidra till ett riktigt högt betyg i kursen.

Prioritering

För att ert UF-företag skall lyckas så bra som möjligt om någon medlem taggat av behöver ni göra viktiga prioriteringar. Vilka funktioner i företaget måste fortgå för att ni ska kunna ställa ut på mässor, sälja slut ert lager osv.? Skriv ner allt som verkligen måste göras från säljtillfällen till bokföring. Fördela därefter arbetsuppgifterna jämt fördelat på alla alternativt på er som är aktiva inom företaget (i samråd med er lärare). Gör även en genomtänkt plan B-lista så det alltid finns en ”stand-in” på alla uppgifter.

Kom ihåg att ibland måste prioriteringar innebära att ni sänker era mål med UF-företaget och istället fokuserar på kursen i sig. Entreprenörskap har ju tydliga mål som ni kan bocka av allt eftersom de är gjorda medan UF-företagandet kan bli hur omfattande som helst.

Oavsett hur ni måste prioritera så kommer bara känslan av att allt nu kommer att ”ske” vara grymt härlig. Och dessutom kommer du nu säkert känna ett större lugn och få arbetsro.

Att tänka på

Även i framtiden så kommer du med stor sannolikhet någon gång stöta på kollegor som inte ”sköter” sina arbetsuppgifter av olika skäl.. Då kan du beroende på din position även kunna göra helt andra typer av åtgärder som:

 • ta hjälp av facket eller av skyddsombud
 • kunna omplacera kollegan
 • i vissa fall kunna avskeda hen
 • själv byta till en annan avdelning
 • söka ett nytt jobb på ett annat företag

Men med ”stora” åtgärder följer även ett stort ansvar. Tänk om du omplacerar en kollega och hen fungerar ännu sämre på en annan avdelning? Avskedar en anställd som därför får ekonomiska problem? Eller om du själv byter jobb och märker att allt fungerar ännu sämre där? Det är ofta svårt att göra det gjorda ogjort och du kommer att få leva med konsekvenserna av dina val under många många år.

På så sätt är det är det mycket enklare när det gäller UF-företag. Man varken kan eller får göra dessa drastiska åtgärder. Dessutom drivs ju företaget bara under en begränsad tid så ”problemet” kommer snart vara över eller hur?

Hoppas ditt UF-företag liksom de flesta andra vidtar någon åtgärd som löser era ”problem”. Då kommer du snart känna att energin fylls på igen. Men om det mot förmodan skulle vara för svårt så fokusera på dina viktiga erfarenheter. ”Lärdomar som ökar din sociala kompetens och realistiska förmåga”, vilket är guld!

Du kanske också gillar:

Pin It on Pinterest