Det smartaste sättet att välja affärsidé är att hitta något man verkligen brinner för och samtidigt komma på ett sätt att ta betalt för varan eller tjänsten. Men detta kan vara lättare sagt en gjort, så hur gör man egentligen? Hur ska man tänka när man väljer affärsidé?

Steg 1

Börja med att helt fritt brainstorma idéer och skriv ner alla förlag hur tokiga de än kan vara vid första anblicken. Fundera på vilka problem du stöter på i vardagen, fråga vänner och släktingar om deras dilemman och googla runt för att hitta inspiration. Du kan även tänka på om det finns något i dina hobbys eller kompetenser som skulle kunna bli en affärsidé. Slutligen behöver du kolla upp så att dina affärsidéer är godkända av Ung Företagsamhet.

Steg 2

När du fått ihop en gedigen affärsidébank är det dags att välja ut de tre bästa idéerna. Dessa kan även vara en kombination av några av dina idéer som vuxit fram under resans gång. Viktigt så här tidigt i processen är att ha flera idéer att jämföra så att du verkligen kan ”kill your darlings”. Därefter är det dags att gå ner mer på djupet och konkretisera respektive idé genom följande frågor:

  • Vilka är dina top tre affärsidéer? Beskriv respektive produkt och tjänst utförligt.
  • Är dina affärsidéer unika? Om inte, vad utmärker affärsidéerna i förhållande till konkurrenterna?
  • Vilken är målgruppen för respektive affärsidé?  Vad har målgruppen för behov? Hur tillgodoser din affärsidé detta behov?
  • Vilka resurser behövs för att genomföra respektive affärsidé? Vilken hjälp behöver du från utomstående?
  • Vad är produktens/tjänstens produktionskostnad? Vilket försäljningspris och vinstmarginal kan du räkna med? Vilka säljkanaler är aktuella?
Hur ska man tänka när man väljer affärsidé?

Steg 3

Därefter är det skarpt läge för att testa bärigheten hos idéerna genom att genomföra kvalitativa marknadsundersökningar. Men kom ihåg att inte fråga ”friends, family & fools som knappast kommer att ge objektiva svar eller ge dig en indikation kring vilken idé du slutligen skall bestämma dig för. Välj istället ut några fysiska platser där företagets tänkta målgrupp rör sig och genomför Ad hoc – ”på stan intervjuer” där du ställer väl valda frågor till helt okända personer som tex:

  • Vilka problem skulle varan/tjänsten lösa för dig?
  • Hur löser du problemet idag?
  • Vad skulle du vara beredd att betala för varan/tjänsten?
  • Vill du ge dina kontaktuppgifter och förboka varan/tjänsten?
Hur ska man tänka när man väljer affärsidé?

Svaret på dessa frågor kommer att ge dig den information du behöver för att kunna välja ut den idé som har störts chans på marknaden eller ge dig insikten om att hela processen måste börja om på nytt om ingen av idéerna var tillräckligt bra.

Steg 4

Ett smart drag är att även pitcha dina idéer för några mer erfarna personer och på detta sätt få viktiga tips och råd kring hur du kan spetsa till dina idéer innan du gör din Ad hoc- undersökning. Idag var det just detta våra elever som kommer driva UF-företag under läsåret 19/20 fick göra vid ett så kallat minidraknäste. De fick berätta om sina top tre idéer och använde då olika hjälpmedel för att konkretisera sina olika alternativ.. Tanken är att detta skall hjälpa dem att se både svagheter och styrkor i sina idéer som de sedan under sommarlovet kan råda bot på eller utveckla när de inte har skolan att tänka på.

Förhoppningsvis kommer detta leda till att höstens marknadsundersökningar håller en högre kvalitet och på så sätt verkligen ger ett klockrent svar på vilken av idéerna de skall välja.

Att komma på en framgångsrik affärsidé är inte det lättaste och måste få ta sin tid. Allt för många stressar förbi delen med marknads- och kvalitetsundersökningar och står sen som ett frågetecken när kunderna lyser med sin frånvaro. De har inte ”killed their darlings”. Vilken erfarenhet har du av detta?

Pin It on Pinterest