Ska du starta UF-företag i höst? Grattis, då kommer du få ett fantastiskt kul och spännande läsår. För tänk allt du kommer att få lära dig och uppleva från start till avveckling. Men vet du hur ett UF-företag skiljer sig från ett vanligt företag och vad du måste ha extra koll på?

Tänk att 450 000 elever (2020) redan har drivit UF-företag och att det nu är dags för dig. Du ska komma på en affärsidé, skriva affärsplan, marknadsföra, sälja och mycket mycket mer. För att ditt UF-år ska gå så smidigt som möjligt se till att du är riktigt förberedd så att du kan starta UF-företag snabbt och sen driva det framgångsrikt.

Starta UF-företag
Bitextilier UF

Registrering

När man startar ett vanligt företag så gör man detta hos Bolagsverket. Man väljer bolagsform, betalar in en registreringsavgift, får ett organisationsnummer och måste därefter redovisa moms och betala skatt. Men för UF-företag är det annorlunda. Eftersom UF-företag ses som ett övningsbolag sker ingen registrering hos Bolagsverket utan istället bara hos Ung Företagsamhet. De punkter som måste vara klara för att kunna slutföra registreringen är::

 • vilka som skall vara med i företaget
 • vilka roller ni ska ha i UF-företaget
 • vad ert företag skall ha för företagsnamn
 • er godkända affärsidé (egenproducerad kosmetika och skins är tex. inte tillåtet)
 • namn och kontaktuppgifter till företagets rådgivare

Det är oftast VD:n som lägger in sina och UF-företagets uppgifter först. Och därefter fyller övriga i sina personliga uppgifter på det skapade företaget. Om du vill se hur detta går till kan du kolla in filmen registrera UF-företag, steg för steg.

Därefter måste du verifiera ditt konto och betala registreringsavgiften till UF på 300 kr. När detta är gjort är ditt UF-företag försäkrat, har ett företagsid och du har även tillgång till alla dokument, hjälpmedel och UF-aktiviteter i din region.

Däremot kommer du inte kunna använda detta id på samma sätt som ett organisationsnummer. En del företag som har samarbeten med Ung Företagsamhet kan godta ett företagsid. Men i de flesta fall måste du istället ange någon företagsmedlems personnummer tex. vid beställning från någon leverantör.

Skatt

Ett UF-företag redovisar inte moms vilket betyder att du köper och säljer varor precis som om företaget vore en privatperson. Glöm därför inte att alltid be era leverantörer att få prisuppgifter inkl. moms eftersom de ofta inte gör detta automatiskt till företag. Annars kan du få en faktura som blir 25 procent dyrare än vad du hade räknat med.

Eftersom UF-företaget som sagt är ett övningsföretag betalar företaget heller ingen skatt. Istället kommer du och övriga företagsmedlemmar att deklarera er respektive del av vinsten på en speciell blankett i deklarationen (T2- blanketten). Men detta gäller bara om din del av vinsten tillsammans med din ev. lön från extra- eller sommarjobb är mer än 20 008 kr (2020). Din UF-lärare kommer att gå igenom mer om hur detta fungerar. Men det är klokt att redan nu läsa på hos Skatteverket.

Om du säljer en tjänst så kan du även behöva betala sociala avgifter. Så ta med detta i beräkningen när du sätter pris på din tjänst. Men ibland är det istället kunden som står för inkomstskatt och arbetsgivaravgifter så kolla noga upp reglerna hos Skatteverket innan du designar din affärsmodell.

Om ditt UF-företaget behöver hjälp med tex försäljning så är det du som privatperson som kommer anställa för UF-företagets räkning. Då är det du som kommer att stå för sociala avgifter osv. Men detta är inget som varken jag eller Skatteverket rekommenderar då det är en djungel av lagar/ansvar som sjukersättning, semesterersättning och ansvar vid ev. arbetsskador. Bäst är helt klart att istället vara flera företagsmedlemmar så att den arbetskraft som behövs redan finns inom UF-företaget.

Rådgivare

Vid registreringen av ditt UF-företag behöver du ange minst en rådgivare. Detta är en person som du kommer att få stöttning av under hela UF-året och kommer därför vara en viktig resurs. Klokast är att ha fler än en så att du täcker in de områden som du till en början kanske inte kan så mycket om. Detta kan vara allt från branschkunskap eller bokföring till marknadsföring. Smart är även att ha en rådgivare som nyligen drivit UF-företag och som vet hur det är att både driva företag och gå i skolan på samma gång. Vid UF-registreringen skall du både kunna ange rådgivarens namn och kontaktuppgifter så tänk på att ta denna kontakt tidigt vid läsårsstarten.

Du kommer därefter att träffa din rådgivare minst två gånger under året (krav från UF) men väldigt många framgångsrika företag har träffar varje månad. Är du osäker på hur du ska komma i kontakt med någon rådgivare finns det förslag på hur i inlägget; vill du ha tips på hur man väljer rådgivare.

Riskkapital

Eftersom UF-företag inte är en juridisk person får det inte ta lån av varken privatpersoner eller banker. För att finansiera både registreringsavgiften till UF och inköpen som behövs för att du skall kunna starta upp företaget kommer du istället kunna sälja riskkapitalsedlar. Dessa finns i valörerna 10 till 300 kr vilka du kan sälja till tex. släkt, vänner, rådgivare eller praktiskt tagit till vem som helst. Totalt får UF-företaget samla in 15 000 kr och varje riskkapitalist max satsa 300 kr viket även gäller för er som företagsmedlemmar. Bra att veta är att alla inom UF-företaget måste satsa minst 10 kr.

I slutet av UF-året skall ekonomiansvarig betala tillbaka riskkapitalet och om företaget gått med vinst kan hen även betala ut ränta. Om företaget mot förmodan skulle gå med förlust betalas inget kapital tillbaka och det är just därför det kallas för riskkapital. De som köper tar ju en risk genom att satsa pengar som de inte helt säkert vet om de kommer att få tillbaka.

starta UF-företag

Avtal

Vid starten av UF-året är det smart att diskutera hur ni ska ha det inom företaget och vilka mål ni har. Detta för att arbetet skall gå så smidigt som möjligt och för att undvika onödiga konflikter. För att det ska vara lätt att gå tillbaka till vad som bestämts skall ni formulera ett samarbetsavtal som därefter skrivs under av alla företagsmedlemmar som ett bevis på dess giltighet. Du kan läsa mer om hur ni kan gå tillväga i inlägget 5 tips för att bygga en stark företagskultur.

Övriga avtal som du kan behöva skriva är tex. med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Tänk på att vara noga med att få med följande områden:

 • namnen på de som gör överenskommelsen
 • vad samarbetet innebär eller vad som ska utföras/levereras och hur detta ska göras
 • vad som inte ingår i överenskommelsen
 • var och när varan ska levereras eller tjänsten utföras
 • priset för tjänsten eller varan
 • när betalning ska ske och ev. dröjsmålsränta
 • vad konsekvenserna blir om det uppstår försening

Även fast muntliga avtal gäller så är de ofta svåra att bevisa och eftersom du driver UF-företag under en begränsad period har du ofta inte tiden att få rätt i domstol. Se därför till att alltid använda skriftliga avtal och glöm inte ort, datum och underskrifter så att det blir giltigt. Eftersom UF-företaget inte är en juridisk person kan det inte själv ingå avtal och det är därför viktigt att se till att det är i ditt namn avtalet skrivs.

Lagar

Det finns en mängd lagar som du måste ha koll på allt från GDPR och immaterialrätt till sälj- och marknadsföringslagar. Dessutom finns det lagar inom varje bransch som gäller tex. produktsäkerhet, hantering av mat och så vidare. Läs därför noga igenom de lagar som din roll ansvarar för så att UF-företaget inte råkar göra något fel.

För många år sedan producerade tex. ett UF-företag egenproducerad ringblomssalva i återanvända barnmatsburkar. En smart idé men eftersom de inte hade Läkemedelverkets godkännande var affärsidén inte laglig. Andra UF-företag har sålt mat eller dryck och har fullt upp med att följa alla Livsmedelverkets och deras kommuns regler. En del har även försent insett att de måste betala dyra avgifter för inspektion på ca 5-6000 kr. Lägg därför alltid tid på att kolla upp alla regler kring affärsidén först!

Kanske har din lärare lagt upp de vanligaste lagarna under er portal som tex. Ping Pong men om inte så fråga hen eller er rådgivare så får du säkert hjälp.

Lagar kring GDPR kan du även läsa om i inlägget; vad är GDPR och om immaterialrätt på; är din affärsidé skyddad.

Roller

De flesta som ska starta UF-företag gör detta tillsammans med andra skolkamrater. Detta är klokt eftersom det annars kommer att bli väldigt mycket att göra eftersom du även har andra kurser att tänka på. Tänk på att noga fördela vilka roller ni ska ha efter kompetens eller intresse. Och inte låta de temporära informella rollerna styra som ofta uppstår under tillhörafasen.

Det är framför allt efter det att ni bestämt affärsidén som det är viktigt att ni håller er till era respektive arbetsuppgifter. Men givetvis kan ni vid arbetstoppar ta hjälp av varandra men om flera tex. delar på bokföringen eller lägger upp bilder på era sociala medier blir det lätt kaos. Nedan ser du länkar till de olika arbetsbeskrivningarna som mina elever följer:

Planering

Precis som i ”riktiga företag” krävs det god planering om du ska hinna göra allt som krävs inom din roll och för att hålla viktiga deadlines. Tänk därför på att alltid göra en baklängesplanering för hela UF-året där du avsätter tid och sätter upp egna deadlines för olika aktiviteter. Genom att använda tex. ett Excelark kan du enkelt skapa din planering enligt följande:

 • börja med att göra en lång kolumn med veckonummer ( vecka 33 till 21)
 • gör därefter ytterligare en eller flera kolumner med rubriken lektion eller veckodag. Detta beroende på hur många lektioner du har varje vecka.
 • lägg till en extra kolumn bredvid som du ger rubriken läxa
 • använd därefter någon färg för att markera de lektioner eller veckor som är lovdagar
 • Fyll därefter i alla deadlines från UF som affärsplan 1/12, anmälan till UF-mässor (ev. tävlingar), årsredovisning och likande
 • Skriv även in alla deadlines som din lärare ger tex. draknäste, lokal UF-mässa, reflektionsuppgifter, bolagsstämma och dylikt
 • Sätt därefter in din ”egna deadline” för varje aktivitet/inlämning någon vecka före den från UF eller din lärare
 • Fyll slutligen i alla delmoment tex. pröva varierade typsnitt till loggan, gör en svart-vit logga osv. du behöver göra vid varje lektion. Det mesta tar mycket längre tid att göra än vad man tror så du kommer säkert även att behöva använda läxkolumnen i perioder för att hålla deadlinen.

Nu har du din baklängesplanering och kan lätt stämma av om du är i fas. På så sätt slipper du känna dig stressad om du använder lektionstiden väl. Du kommer troligen att behöva korrigera och uppdatera din planering i takt med att nya uppgifter som du inte räknat med från början dyker upp. Men genom din baklängesplanering får du en bra överblick och får superkoll.

Marknadsföring

Att starta UF-företag är en utmaning då det ofta krävs en mängd marknadsföringsåtgärder för att nå utanför familj- och vänkretsen. Nästan oavsett vilken produkt eller tjänst du kommer att sälja så finns det ju väldigt många konkurrenter. För att lyckas behöver du därför använda alla sociala medier som din målgrupp är på både privat och professionellt. Ditt UF-företag behöver helt enkelt synas oavsett om dina potentiella kunder jobbar eller surfar runt på fritiden.

För de flesta företag betyder det att inlägg skall skapas på allt från Instagram till Linkedin. Därför är det viktigt att marknadsföringsansvarig i ditt UF-företag först gör en marknadsföringsplan och därefter en aktivitetsplan. På så sätt vet ni när, till vilken målgrupp, syfte och på vilken/vilka plattformar era olika inlägg skall publiceras. Om du kommer vara marknadsföringsansvarig och vill ha lite konkreta tips kan du läsa följande inlägg:

Försäljning

En del tror att Uf-företag nästan automatiskt säljer om det har en bra produkt eller tjänst . Men riktigt så enkelt är det inte. För om du ska locka kunder på UF-mässan, få återförsäljare eller sälja via hemsidan osv. behövs del en hel del.. Du behöver ofta ringa massa kalla samtal, jobba med ditt säljmanus och öva om och om igen. Dessutom behöver er marknadsföring leda era leads till era försäljningskanaler. Och du vet väl att det inte bara är säljansvarig som förväntas sälja?

Att ansvaret ligger på alla i UF-företaget är mer aktuellt än någonsin med tanke på att pandemin påverkat människors köpbeteende en hel del. Flera branscher har tappat omsättning, handel i fysiska butiker har minskat medans näthandeln har ökat inom andra. Du kan därför inte räkna med att UF-mässor och införsäljning till återförsäljare ska gå riktigt lika lätt som tidigare. I år tror jag därför att nätverk kommer att spela en allt högre roll än tidigare. Kan du nätverka och känner du till smarta nätverk för UF-företagare? Om inte är det klokt att läsa på.

Hemsida

Att starta UF-företag i höst kan som sagt bli en extra utmaning. Men om kommunikationsansvarig snabbt skapar en genomtänkt hemsida och marknadsföringsansvarig är på kan ni säkert komma runt problemet. Om näthandeln fortsätter att ligga på en hög nivå kanske ni till och med når många fler potentiella kunder. Det är därför en stor förmån att alla som väljer att starta UF-företag får fantastiska erbjudanden av både Visma och Fortnox. Så fort registreringen till Ung Företagsamhet är gjord kan du skapa både webbshop och får bokföringsprogram helt gratis.

Så om du har en grym affärsidé, marknadsföring och hemsida kommer säkert UF-företaget lyckas oavsett om pandemin begränsar fysisk försäljning. Tänk bara på att er hemsida då skall vara navet i ert företag och att all marknadsföring ska leda till denna på ett smart sätt. Vill du veta mer om försäljning kan du läsa om det i följande inlägg:

Prins Daniel

Om du har en hemsida kan du smart nog även koppla denna till Instagram och Facebook. För du känner väl till länk-sticker, Instagram-shopping och FB:s Ads Manager?

Hoppas du gillade dessa tips om vad som är viktigt för att starta UF-företag och att du är riktigt taggad. Lycka till!

Du kanske också gillar:

Pin It on Pinterest