Covid 19 är väl inget som gått någon förbi och för er som är i uppstarten av ert UF-år kan det väcka många frågor. Kommer Corona att begränsa vilka affärsidéer som går att genomföra? Blir UF-mässorna av och kommer vi att kunna sälja ” face to face” eller bara digitalt? Och väntar en lågkonjuktur som gör att folk blir mindre köpbenägna? Att utveckla en affärsidé under Corona-krisen är en utmaning men det kan även vara början på en riktig framgångsresa.

Vanligtvis är det smart att välja ut en affärsidé som man verkligen brinner för och fokusera på att utveckla den så mycket man bara kan. Men i år finns det många osäkra faktorer att ta hänsyn till. Eftersom vi inte vet när pandemin är helt över är det klokt att jobba parallellt under en längre tid med flera olika idéer. Av dessa bör minst en funka att sälja digitalt alternativt vara en idé som utgår från vår nya situation på något sätt. Just nu vet vi ju inte exakt hur detta år kommer att bli, och om eller hur Corona kommer att påverka oss. Vill ni ha några fler tankar kring hur ni kan gardera er?

affärsidéer corona

Brainstorming

När ni börjar brainstorma idéer så tänk på att skriva ner alla förlag hur tokiga de än kan vara vid första anblicken. Och glöm för allt i världen inte att spara dessa på något bra ställe. Fundera tex. på vilka problem ni stöter på i vardagen och fråga vänner eller släktingar om deras dilemman. Ni kan även klura på om det finns något i era hobbys, kompetenser eller trender som skulle kunna bli er affärsidé. Ungefär som:

Warm Bucket UF:s affärside: Wilma var grymt trött på att bära vatten till hästarna på vintern eftersom det snabbt frös till is. Därför uppfann hon ett isolerande hölje till hinkarna som höll vattnet i rätt konsistens. Smart eller hur?

Bagnana UF:s affärsidé: Emma och resten av företaget upptäckte att många länder jobbade för att minska användningen av vanliga plastpåsar. Eftersom de även var miljömedvetna i smått kom de på att även små plastpåsar till frukt och grönt i affärerna borde bytas ut mot bättre alternativ. Helt rätt i tiden eller hur?

Googla även runt för inspiration och kolla in :

 • Visma ; som beskriver 30 färdiga affärsidéer som ni kan kopiera eller hämta inspiration ifrån
 • 1000 affärsidéer: där det finns tips i 27 olika kategorier tex. idéer för unga, inom media eller produkter
 • Pinterest ;vilket är en guldgruva för tips på både prylar och tjänster. Skriv bara in sökord som ”business home ideas”, ”business ideas start up”, ”business ideas for teenagers” o dyl så kommer ni hitta en mängd förslag
 • AlibabaAmazon Smarta saker: här kan ni få tips på prylar att köpa in eller få idéer till att skapa någon liknande.
 • Alla UF-företag där affärsidéer för alla företag som hittills registrerat sig finns

Om ni får inspiration av något företags affärsidé så tänk även på immaterialrätten så ni inte gör något intrång.

Idéer – Corona

Reflektera också ett extra varv kring vilka ”problem”och behov som redan finns eller kan komma att uppstå på grund av Corona-pandemin. Några faktorer ni kan börja med för att komma igång är tex:

 • vilka aktiviteter som skulle kunna ske digitalt som tidigare skett ”live”?
 • hur äldre (70+) kan känna sig mindre isolerade?
 • vilken praktisk hjälp äldre kan behöva om restriktionerna kvarstår eller förvärras?
 • vilka varor eller tjänster som är extra attraktiva under pandemin?
 • hur skolungdomar kan hålla motivationen uppe om undervisningen tvingas bli på distans igen?
 • Hur utsatta grupper drabbas om pandemin kvarstår och hur dessa problem kan lösas?

Desto fler idéer ni samlar på er ju fler chanser har ni att utveckla riktigt vinnande varor och tjänster. Och för att ha större koll på er affärsidébank är det bra att skriva ner och gruppera idéerna enligt följande:

 • färdiga varor som ni köper in eller tjänster liknande konkurrenternas
 • en innovation dvs. en idé som ni kommer på själva
 • en produkt- eller tjänsteutveckling av en befintlig idé tex. en vara som ni gör lite ”vassare” än konkurrenternas

Tänk bara på att under hela processen kolla upp regler för UF-företag och de lagar som rör just den bransch som er produkt eller tjänst kommer verka inom. Det finns massor av lagar, allt från import och matproduktion till hur man får hantera avfall som bestäms av olika myndigheter som tex.

Regler affärsidé

Intern analys

När ni fått ihop en gedigen affärsidébank är det dags att välja ut de tre bästa idéerna. Dessa kan även vara en kombination av några av era idéer som vuxit fram under resans gång. Superviktigt i processen är att ha flera olika idéer att jämföra med så att ni verkligen kan ”kill your darlings”. Därefter är det dags att gå ner mer på djupet och konkretisera respektive idé genom följande frågor:

 • Beskriv respektive affärsidés produkt eller tjänst så utförligt ni kan.
 • Är era affärsidéer unika? Om inte, vad utmärker affärsidéerna i förhållande de konkurrenter som finns just nu?
 • Vilken är målgruppen för respektive affärsidé?  Vad har målgruppen för behov? Hur tillgodoser er affärsidé detta behov?
 • Hur skulle köpkraften hos målgruppen kunna påverkas av en ev. lågkonjunktur?
 • Vilka resurser behövs för att genomföra respektive affärsidé? Vilken hjälp behöver ni från utomstående?
 • Vad är produktens/tjänstens ungefärliga produktions- eller inköpskostnad? Finns det alternativ ifall kostnaden skulle öka för ert nuvarande materialval?
 • Vilket försäljningspris verkar konkurrenskraftigt? Vilket pålägg har ni använt vid prissättningen?
 • Hur många varor eller tjänster verkar rimligt att hinna sälja ungefär per person? Hur mycket kan pålägget minska utan att företaget riskerar att gå med förlust (om inte alla varor blir sålda)?
 • På vilka sociala kanaler skall er marknadsföring ske?
 • Vilka säljkanaler kommer att fungera bäst för respektive affärsidé?
 • På vilka plan är affärsidén hållbar?
 • Hur kommer affärsidén att påverkas om Corona blossar upp igen?
affärsidéer

Marknadsundersökning

Därefter är det skarpt läge för att testa styrkan hos era favoritidéer genom att genomföra marknadsundersökningar. I vanliga fall brukar man inte fråga ”friends, family & fools men i år kommer ni att antagligen att ”tvingas” ta hjälp av era respektive nätverk till en början. Detta eftersom fysiska möten kan vara svåra att få till i högre utsträckning. Men försök att i första hand fråga de personer som ni har minst relation till och be dem en extra gång att vara superärliga. Annars kommer ni inte få tillförlitliga svar då tex. de flesta föräldrar ”gillar allt innovativt som deras barn gör”, även om idén i sig kanske inte är gångbar.

Formulera

Förbered er och skriv ett proffsigt ”utkast” där ni berättar att ni skall driva UF-företag och verkligen behöver mottagarens hjälp för att kunna ta ställning till vilken affärsidé ni skall välja med tanke på Covid 19. Beskriv era affärsidéer och ställ sen frågor som:

 • Vilka problem skulle varorna/tjänsterna lösa för dig?
 • Vilken av idéerna känner du störst behov av?
 • Hur löser du problemen/behoven idag?
 • Vad skulle du vara beredd att betala för varan/tjänsten?
 • Vilka förbättringsförslag har du för din favoritidé?
 • Vill du få ett exklusivt erbjudande vid lanseringen av varan/tjänsten?
affärsidé formulera

Undersök

Fråga därefter alla i ditt nätverk antingen via telefon, digitala möten (Meet, Skype, Teams eller liknande) eller om det går genom fysiska möten. Om digitala- och möten ”irl” är svåra att få till så dela det färdiga ”utkastet” via e-post, messenger eller snabbmeddelanden på alla era privata sociala kanaler. Be även era föräldrar göra detsamma om er målgrupp är lite äldre än era personliga kontakter. Erbjud gärna även någon freebie som ni lottar ut till ett antal kontakter så kommer ni få ännu fler svar.

För er som varit riktigt drivna och redan utvidgat ert kontaktnät via Linkedin finns det ännu fler möjligheter. Eftersom detta är ett affärsnätverk som stöttar och hjälper varandra kan ni här även göra inlägg ”med era frågor” där ni ber om respons direkt på plattformen. Passa då på att tagga personer som ni tror har expertkunskap eller tillhör er målgrupp.

Så snart det är möjligt (Coronaläget) behöver ni även fråga så många okända personer ni kan ”irl” så att ni får ett ännu mer tillförlitligt underlag. Genomför många kvalitativa marknadsundersökningar där ni ställer er på strategiska ställen och frågar förbipasserande. Tänk bara på att hålla rekommenderat avstånd. Fyll därefter på med ännu fler kvantitativa undersökningar via tex Google`s formulär.

Hur många personer som ska ingå i era kvalitativa- och kvantitativa undersökningar beror såklart på hur många ni är i företaget. Är ni få hinner ni säkert inte göra lika många som de som är många men desto fler ju mer säkra kan ni vara på resultatet.. För ni vill ju kunna sälja er affärsidé även till folk utanför den närmaste kretsen eller hur?

Detta steg är det många som slarvar med bara för att man så gärna vill komma vidare snabbt och kanske för att undersökningen skall finnas med i affärsplanen. Men vad säger egentligen 100 respondenters svar som kanske inte ens tillhör målgruppen? Rådgör därför alltid med er lärare om ett ” rimligt” antal.

Sammanställ

Därefter behöver ni såklart sammanställa alla svar, ställa eventuella följdfrågor och se om ni kan ”se ett mönster”. Vilka affärsidéer kan bli ”da shit”? En indikation får ni helt klart genom detta arbetssätt och ni kan på så sätt välja ut de idéer som har störts chans.. Eller så kommer ni inse att hela processen måste börja om på nytt igen om ingen av idéerna tar höjd.

Hur som helst så jobba vidare med minst en primär och en sekundär affärsidé av lite olika karaktär. På så har ni alltid en plan B om er favoritidé plötsligt inte funkar pga. pandemin. För ni vet väl att en entreprenör hela tiden måste omvärldsbevaka och kunna anpassa sig till nya förutsättningar?

idéer coronakrisen
Foto: Evelina Carborn – Ung Företagsamhet

Experthjälp

Ett smart drag är att även pitcha era affärsidéer för några mer erfarna personer innan ni sätter i gång på allvar. På detta sätt får ni viktiga tips och råd kring hur ni kan spetsa till respektive affärsidé. Detta kan vara allt från smartare materialval och design till hur tjänsten kan utföras mer klimatsmart. Om ni har möjlighet så presentera därför era idéer vid något draknäste eller be om ett digitalt möte med några av era affärskontakter på tex. Linkedin.

Detta kommer att hjälpa er att se både svagheter och styrkor i era idéer som ni sedan kan fixa till eller utveckla. Förmodligen kommer detta leda till att era affärsidéer håller en högre kvalitet och gör även att ni kommer öka er konkurrenskraft.

Omvärldsbevakning och plan B

Under verksamhetsåret 20/21 kommer det vara extra viktigt att ha koll på vad som händer här hemma men även i världen. Material kanske plötsligt inte går att få tag i eftersom företag tvingats skära ner på vissa verksamheter. Eller så kanske spillprodukterna som ert företag räknat med att få gratis en dag kostar en slant.

Det finns massor av möjliga scenarier och därför är det ofta klokt att inte släppa plan B – er sekundära affärsidé för tidigt. Det är därför inte förrän ni nått break even och är på ”rätt sida” som ni bara kan köra på.

Plan B affärsidé

Arbetssätt, lågkonjunktur & mässor

Förhoppningsvis kommer samhället gå tillbaka till mer vanliga arbetsförhållanden snart men vi kan såklart inte veta helt säkert. Därför kan det vara bra att ställa in sig på ett ökat digitalt arbetssätt. Dessutom är ju digitalt smart även när någon i företaget eller rådgivare inte kan närvara fysiskt vid olika möten.

Räkna även med att köpkraften hos era potentiella kunder kan vara påverkad och att nätverksförsäljning och marknadsföring av olika slag kommer att vara enormt viktigt för att nå ut. Starta därför upp så många digitala kanaler ni kan som Facebook, Instagram, Linkedin och kanske Tik Tok (beror på målgruppen).Förmodligen kommer det också vara svårt att få återförsäljare tidigt i höst så en webbshop och personlig försäljning kommer därför att vara A och O.

Vet ni hur man skapar en hemsida? Om inte är det dax att kolla upp det. En webbshop kan ju sälja dygnet runt om er idé är tillräckligt bra och sidan har en bra konstruktion med smarta CTA. Så varför inte sälja medans ni sover?

Även andra plattformar som Instagram och Facebook erbjuder försäljningsmöjligheter gratis genom Instagram-shopping och Marketplace. Aktivera dessa så snart ni bara kan om detta är möjligt! Men kolla först in användarvillkoren eftersom dessa ibland ändras.

Eftersom UF-mässorna är förlagda under vårterminen kommer dessa förhoppningsvis att kunna genomföras. Men det kanske kommer att finnas begränsningar för folksamlingar vilket gör att Ung Företagsamhet behöver hitta på någon smart lösning. De kanske släpper in folk i omgångar ungefär som på GeKås i Ullared eller hittar på någon annan fiffig lösning.

Men… det kan bli så att UF-mässan inte blir ert stora försäljningstillfälle utan istället främst en möjlighet att visa upp ert företag i mindre skala. Därför är det klokast att satsa hårt på digital försäljning på så många plattformar ni bara kan.

Att komma på framgångsrika affärsidéer är inte det lättaste och speciellt inte mitt under Corona-krisen. Men om ni låter det få ta sin tid och jobbar strategiskt och parallellt med flera olika idéer så kommer ni lyckas superbra. Hoppas ni gillade mina tips och att ni förfinar era affärsidéer så att ni kan briljera både med eller utan påverkan av pandemin.

Du kanske också gillar:

Är er affärsidé skyddad?

Hur skapar man en hemsida?

Hur väljer man företagsnamn?

Pin It on Pinterest